LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Гордєєва, І.О.; Національний авіаційний університет, Київ (2012)
Publisher: National Aviation University
Languages: Ukrainian
Types: Unknown
Subjects: УДК 711.163(043.2)
 Суспільство не стоїть на місці, воно постійно розвивається, будує ті, чи інші споруди, прокладає нові дороги тощо. У результаті подібної діяльності людини, а також у результаті різних природних процесів, вигляд земної поверхні постійно змінюється. Отже, карти тієї чи іншої місцевості старіють, оскільки перестають відповідати дійсності, і потребують оновлення. Періодичність оновлення планово-картографічного матеріалу залежить від міри важливості відповідного району місцевості для розвитку виробництва і країни. Враховуючи це, оновлення карт виконують з наступною періодичністю: 1) 5 - 7 років для найбільш стратегічно важливих і житлових районів; 2) 10 - 15 років для менш населених та інших районів. У той час, як досвід роботи кадастрових служб Європи, США свідчить, що повне відновлення кадастрових планів і пов'язаних з ними інших кадастрових матеріалів повинне проводиться не рідше чим через кожні 2 роки.
  • No references.
  • No related research data.
  • No similar publications.