LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Шишаков, В.В.; Кіровоградська льотна академія НАУ, Кіровоград (2012)
Publisher: National Aviation University
Languages: Ukrainian
Types: Unknown
Subjects: УДК 629.7.073
 В системі "Екіпаж - повітряне судно" лишається актуальним розробка оптимізованих технологій та навчання роботі людини-оператора (пілота, екіпажа) в умовах розвитку особливого випадку в польоті. Проведений аналіз авіаційних подій та умов їх виникнення, зокрема, стосовно виходу з ладу обох генераторів постійного струму ПС, показано необхідність дослідження дій авіаспеціалістів у випадку відмови генераторів. Розроблено блок-схеми за технологіями дій екіпажа ПС, а також проведено аналіз дій диспетчера УПР при виникненні проблем з електропостачанням ПС за допомогою методів мереженого планування. Виконано аналіз результатів експертного опитування щодо визначення основних рекомендацій у випадку виникнення проблем з електроживлення ПС: якщо електроживлення ПС може забезпечуватися тільки від акумуляторних батарей.
  • No references.
  • No related research data.
  • No similar publications.