LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Jørgensen, Aage (2011)
Publisher: Barnboken - Journal of Children's Literature Research
Journal: Barnboken - Journal of Children's Literature Research
Languages: English
Types: Article
Subjects:
Karl Johan Backman var vid sin död nästan klar med sin översättning till svenska av H.C. Andersens sagor (1877). Isidor Törnblom hade däremot bara kommit halvvägs med illustrationerna vid sin död, varvid uppgiften överläts till Carl Larsson. Ett danskt urval med Larsson-teckningar ger anledning att konstatera, att han ofta ligger mycket nära, ja nästan plagierar, de danska illustratörerna Vilhelm Pedersen och Lorenz Frølich.
  • The results below are discovered through our pilot algorithms. Let us know how we are doing!

    • 1. Frans Oskar Isidor Törnblom, f. 24.11.1848, d. 1876 (dato ukendt). Anderseniana-registerbindet (1999) oplyser: “o. 1880”. If. Svenskt konstnärslexikon, bind 5, 1967, s. 494, var han “särskilt känd” som xylograf. Andersenillustrationerne karakteriseres som “rätt skickligt tecknade”.
    • 2. Strindbergs medvirken ved oversaettelsesprojektet blev af så stor betydning for ham, at han i sit bidrag til Politiken's enquete ved 100- årsdagen i 1905 underskrev sig “A. Strindberg, Elev af H.C. Andersen”. Enquetebidraget (hvoraf det fremgår, at det var den vordende digters venskab med Carl Larsson, der bragte ham til fadet) er optrykt bl.a. i Nationalupplagan av August Strindbergs Samlade Verk, del 71: Essäistik, journalistik och annen prosa 1900-1912, Stockholm 2005, s. 75-77. Om oversaettelsesindsatsen: Anton Blanck, “En okänd Strindbergsöversättning från H.C. Andersen”, Samlaren, n.f., bind 1, 1920, s. 167-68; Margareta Westman, “När Strindberg översatte H.C. Andersen”, i Gunnel Engwall & Regina af Geijerstam (red.), Från språk till språk. Sjutton uppsatser om litterär översättning, Lund 1983, s. 151-67.
    • 3. Ivo Holmqvist (red.), H. C. Andersens underbara resor i Sverige. Göteborg/Stockholm, 2005. 321 s, 4 pl. (Med nye bidrag af: Ivo Holmqvist, Anders Palm, Boel Westin, Vivi Edström, Ulla Lundqvist, Ying Toijer-Nilsson, Inger Littfå “liv” i sine menneskelige figurer, uanset om de skal vaere “dyriske” (altså daemoniske) eller ej. Hvorom alt er: da han satte sig til rette i erindringsstolen, måtte han med rette rødme og håbe på, at laeserne havde andre udgaver at ty til. På den anden side yder Hovedland-udgaven (17 x 25 cm) hans illustrationer større retfaerdighed end den temmelig kompakte svenske original (13 x 18 cm); ofte er der tale om en betragtelig forstørrelse, f.eks. fra 6 til 12 cm i bredden. Prisen for de 336 sider er i øvrigt rimelig: kr. 248,-.
  • No related research data.
  • No similar publications.

Share - Bookmark

Download from

Cite this article

Collected from