LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Torstensson, Lillemor (2011)
Publisher: Barnboken - Journal of Children's Literature Research
Journal: Barnboken - Journal of Children's Literature Research
Languages: English
Types: Article
Subjects:
Barnbokens vårnummer har temat fantasy och i den inledande artikeln får vi stifta bekantskap med våra danska grannars fantastiska litteratur genom nydisputerade forskaren Anna Karlskov Skyggebjerg. Hennes avhandling anmäls också i det här numret av Boel Westin. Har rollspel, fantasy och religion något gemensamt? I Ingrid Boströms artikel besvaras frågan jakande och hon beskriver en ny religiositet, religion som lek. Martin Hellström undersöker burkars och förpackningars magiska egenskaper och som en del av barns frigörelseprocess. Inte bara burkar och förpackningar kan vara vägledare in till magiska världar. Barbara Knochenhauer visar i sin artikel att redan E T A Hoffmann använde klädskåpet som tröskel in till en annan värld. Om kritikernas omdömen av Astrid Lindgrens Bröderna Lejonhjärta skriver Ulrika Ramstrand i sin artikel och beskriver synen på sagan i en tid då barnböcker skulle vara realistiska och gärna politiska.
  • No references.
  • No related research data.
  • No similar publications.

Share - Bookmark

Download from

Cite this article

Collected from