LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Goga, Nina (2011)
Publisher: Co-Action Publishing
Journal: BLFT - Nordic Journal of ChildLit Aesthetics
Languages: English
Types: Article
Subjects:
Artikkelen undersøker forbindelsene mellom beskrivelsen av landskap, karakterenes språkbruk og karakterens stedsbruk i Maria Parrs Vaffelhjarte (2005) og Tonje Glimmerdal (2009). Viktige pilarer i denne undersøkelsen er ulike tilnærminger til topografisk litteratur og språksosiologiske og leksikografiske studier av banning. This article investigates the compounds between the descriptions of landscape, the character’s usage and the character’s use of space in Maria Parr’s Vaffelhjarte (2005) and Tonje Glimmerdal (2009). The main pillars for the study are various approaches to topographic literature and sociolinguistic and lexicographic studies of cursing(Published: 7 Februari 2011)Citation: Nordic Journal of ChildLit Aesthetics, Vol. 2, 2011 DOI: 10.3402/blft.v2i0.5969
 • The results below are discovered through our pilot algorithms. Let us know how we are doing!

  • Bache-Wiig, Harald. ''Fra Sveits til Glimmerdal. Maria Parrs Tonje Glimmerdal en gjenskaping av Johanna Spyris Heidi?''. BLFT Nordic Journal of ChildLit Aesthetics, Vol. 1, 2010 DOI: 10.3402/ blft.v1i0.5872
  • Barthes, Roland. ''The Light of the Sud-Ouest''. Oversatt av Howard, Richard. Originalens tittel: ''La lumie`re du sud-ouest''. I Incidenta. Berkeley: University of California Press, 1992, s. 3 9.
  • Brisley, Joyce Lankester. Ikke sant du er venn med MillyMolly-Mandy. Oversatt av Zinken Hopp. Bergen: J. W. Eides forlag, 1950 (1932).
  • Børretzen, Odd. Min barndoms verden. Frifant Forlag, 1997.
  • Christensen, Arne Lie. Det norske Landskapet. Om landskap og landskapsforsta˚else i kulturhistorisk perspektiv. Oslo: Pax Forlag, 2002.
  • Fjeld, Ruth. ''Banning makt eller avmakt?'', I Spra˚knytt nr. 3 4. 2004, s. 30 33.
  • Goga, Nina og Aslaug Nyrnes. ''Omslagsspekulasjonar'', I Fløgstad, Kjartan, Sverre Tusvik og Jorunn Veiteberg (red.) Skriftfest Einar Økland 70. Oslo: Det Norske Samlaget, 2010, s. 127 135.
  • Harley, John Brian. ''Deconstructing the map''. I Barnes, Trevor J. og James S. Duncan (red.) Writing Worlds. London og New York: Routledge, 1992, s. 231 247.
  • Hasund, Ingrid Kristine. Fy Farao! Om nestenbanning og andre kraftuttrykk. Oslo: Cappelens Forlag, 2005.
  • Haugen, Morten. ''Glimrende fra Glimmerdalen'', Adresseavisen, 21.9.2009, 2009.
  • Jensen, Kjell Olaf. ''Frisk bruk av forbilder'', barnebokkritikk.no (lagt inn 23.09.2009), 2009.
  • Isaksen, Kristin. ''Fart og sjølvtillit'', Bergens Tidende 31.8.2009, 2009.
  • Jansson, Tove. Trollkarlens hatt. Stockholm: Alfabeta, 2004 (1948).
  • Lindgren, Astrid. Pippi Langstrømpe. Oversatt av Hans Braarvig. Oslo: Damm, 1995 (1946).
  • Lystrup, Marianne. ''Glimrande fra˚ Glimmerdal''. Va˚rt Land 9.09.2009, 2009.
  • Mjør, Ingeborg. ''Nyskriv klassikartradisjonen'', Dag og Tid 9.10.2009, 2009.
  • Parr, Maria. Vaffelhjarte. Lena og eg i Knert-Mathilde. Illustrert av Bo Gaustad. Oslo: Det Norske Samlaget, 2005.
  • ***. Tonje Glimmerdal. Illustrert av A˚ shild Irgens. Oslo: Det Norske Samlaget, 2009.
  • Rimbereid, Øyvind. Hvorfor ensomt leve. Oslo: Gyldendal, 2006.
  • Sandve, Gerd Elin Stava 2009. ''Glimrande!''. Dagsavisen 18.11.2009.
  • Seinnes, Cecilie. ''Gammaldagse barnebøker'', Dag og Tid 21.08.2009, 2009.
  • Spyri, Johanne. Heidi. Oversatt av Trond Winje. Illustrert av Tomi Ungerer. Oslo: Aschehoug, 2006 (1880).
  • Østenstad, Inger. ''Stra˚lende debut!'', barnebokkritikk.no (lagt inn 30.11.2005), 2005.
 • No related research data.
 • No similar publications.

Share - Bookmark

Cite this article

Collected from