LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Ørjasæter, Kristin; Druker, Elina; Christensen, Nina; Goga, Nina; Mjør, Ingeborg (2010)
Publisher: Co-Action Publishing
Journal: BLFT - Nordic Journal of ChildLit Aesthetics
Languages: English
Types: Article
Subjects:
Med Barnelitterært forskningstidsskrift (BLFT) får nordisk barnelitteraturforskning en etterlengtet ny publiseringsarena i det digitale formatet.BLFT tar mål av seg til å være et vitenskapelig forum som:- utforsker barnelitteraturens estetikk.- er inkluderende i forhold til aktuell litteraturvitenskaplig forskning på tekstformer og kunstuttrykk som retter seg mot barn.- går i dialog med andre kunstretninger og medier, så som dramatikk, bildekunst, film og musikk.- undersøker hvordan digitale medier påvirker det barnelitterære uttrykk.- setter fokus på barnelitteraturens institusjonelle og kulturpolitiske vilkår. (Published: 11 October 2010)Citation: Nordic Journal of ChildLit Aesthetics, Vol. 1, 2010 DOI: 10.3402/blft.v1i0.5683
  • No references.
  • No related research data.
  • No similar publications.

Share - Bookmark

Cite this article

Collected from