LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Hübinette, Tobias (2011)
Publisher: Barnboken - Journal of Children's Literature Research
Journal: Barnboken - Journal of Children's Literature Research
Languages: English
Types: Article
Subjects:
Sverige och Korea har länge varit aktörer på det internationella adoptionsfältet vilket innebär att adoption idag tillhör vardagen i dessa länder. Detta har givit avtryck i de båda ländernas barn- och ungdomslitteratur i form av utvecklingen av en adoptionsgenre. I denna artikel jämförs ett antal koreanska och svenska barn- och ungdomsböcker med syftet att studera hur framställningar och föreställningar om internationell adoption och adoptivkoreaner kommer till uttryck i de olika länderna.
 • The results below are discovered through our pilot algorithms. Let us know how we are doing!

  • Kirk, David, Shared fate. A theory of adoption and mental health, Free Press of Glencoe, 1964
  • Kirton, Derek. 'Race', ethnicity and adoption, Open University Press, 2000
  • Lomfors, Ingrid, Förlorad barndom, återvunnet liv. De judiska flyktingbarnen från Nazityskland, Göteborgs universitet, 1996
  • Löfving, Helena, De andra i barn- och ungdomslitteraturen. Framställningen av invandrare i böcker utgivna 1998, Högskolan i Borås, 2000
  • Novy, Marianne. ”Introduction. Imagining adoption”, i: Marianne Novy (red.), Imagining adoption. Essays on literature and culture, University of Michigan Press, 2001
  • Sarri, Rosemary C, Yeonoak Baik & Marti Bombyk, ”Goal displacement and dependency in South Korean-United States intercountry adoption”, i: Children and Youth Services Review, nr 1-2, 1998
  • Thorson, Staffan, Barnbokens invandrare. En motivstudie i svensk barn- och ungdomslitteratur 1945-1980, Tre Böcker, 1987
  • An, Ûi-jông, Ack! Det sägs att det inte finns några dumbommar i denna värld (Auya! Sêsangên paboran ôbdanda), Palgûn sêsang, 2002
  • Cho, Ûn, Ett hem varmt som solen (Haetbyôt ttaddûthan chip), Ch'angjak'kwa pibyôngsa, 1999
  • Engström, Erika, Olle Kluddares hemlighet, Deckartrunken, 2001
  • Engström, Erika, Rånarna som blev rädda, Deckartrunken, 2001
  • Engström, Erika, Sista lasten till Hällehamn, Deckartrunken, 2001
  • Guldbrandzén, Britt, Yon-so blir Lena, EFSförlaget, 1975
  • Han, Hyê-yông, Toppblomman (P'aengiggot), Kyohaksa, 2001
  • Helander, Gunnar, Åk hem Li Fong!, Rabén & Sjögren, 1984
  • Hellberg, Hans-Eric, ”Bogserbåten”, Rabén & Sjögren, 1970
  • Hesselman, Stina, Så kom du hem till oss, Allmänna barnhuset, 1969
  • Kim, Chae-jin, Doften av mor (Ôm'ma naemsae), Kûrim kat'ûn sêsang, 2002
  • Kim, Hyang-yi, Känner du Ris? (Ssalbaengirûl asinayo), P'arangsaeôrini, 1998
  • Melin, Margareta, Johanna och Leif, Håkan Ohlssons, 1972
  • Peterson, Hans, Hassan Hassan svartskalle, Rabén & Sjögren, 1993
  • Schultz, Göran och Monica, Här kommer Bu-ran och Seo-ran från Korea, Natur och Kultur, 1989
  • Son, Yôn-ja, Svarthåriga Judy (Kkamangmôri Chudi), Chisiksanôbsa, 1998
 • No related research data.
 • No similar publications.

Share - Bookmark

Download from

Cite this article

Collected from