LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Hansson, Jan (2011)
Publisher: Barnboken - Journal of Children's Literature Research
Journal: Barnboken - Journal of Children's Literature Research
Languages: English
Types: Article
Subjects:
Kära läsare av Barnboken! Som Du säkert känner till har Sonja Svensson, efter 22 år, lämnat sitt uppdrag som chef för Svenska barnboksinstitutet. Alldeles oavsett vem som utsetts att efterträda Sonja hade ett stort tomrum uppstått. Hennes insatser för SBI och barnlitteraturen kan inte överskattas. Få kan tävla med Sonja vad gäller beläsenhet, forskarerfarenhet, engagemang, analys- och formuleringsförmåga. Jag är glad för att hon ändå finns kvar i SBI:s organisation och att hon får ägna sig åt sitt pionjärarbete; kartläggningen av de svenska barntidningarnas tidiga historia.
  • No references.
  • No related research data.
  • No similar publications.

Share - Bookmark

Download from

Cite this article

Collected from