LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Torstensson, Lillemor (2012)
Publisher: Barnboken - Journal of Children's Literature Research
Journal: Barnboken - Journal of Children's Literature Research
Languages: English
Types: Article
Subjects:
Välkommen till Barnboken – tidskrift för barnlitteraturforsknings första utgåva 2010. Nu fi nns tidskriften tillgänglig både i en tryckt utgåva och genom open access på Svenska barnboksinstitutets hemsida www.sbi.kb.se. Formaten är pdf, html och xml. Den granskningsprocess varje artikel genomgår inför publicering (peer review process) påverkas inte av omställningen till open access. Tidskriften kommer även fortsättningsvis att hålla samma höga vetenskapliga nivå. De artiklar som publiceras är antingen skrivna på svenska, norska, danska eller engelska. I april 2010 genomförs en nordisk forskningskonferens på Svenska barnboksinstitutet i samarbete med de övriga instituten i Danmark, Finland och Norge. Tanken är att några av de papers som presenteras på konferensen också ska publiceras i höstnumret av Barnboken – tidskrift för barnlitteraturforskning. Den utgåvan kommer förmodligen att komma ut något senare under hösten.
  • No references.
  • No related research data.
  • No similar publications.

Share - Bookmark

Download from

Cite this article

Collected from