LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Skjelbred, Dagrun (2013)
Publisher: Co-Action Publishing
Journal: BLFT - Nordic Journal of ChildLit Aesthetics
Languages: English
Types: Article
Subjects:
Vårt bilde av den tidlige barne- og ungdomslitteraturen kan gjerne rommes i begrepet moraliserende eksempelfortellinger der barn enten fremstilles som dydsmønstre, eller som eksempler til skrekk og advarsel. I avhandlingen Den didaktiska fiktionen tar Lotta Paulin mål av seg til å nyansere dette bildet. Avhandlingen er et doktorgradsarbeid fra Stockholms universitet i 2012, og publisert av Acta Universitatis Stockholmiensises. Som tittelen viser, er den en studie av eldre didaktisk litteratur for barn og unge, nærmere bestemt i perioden 1400 til 1750.(Published: 5 April 2013)Citation: Nordic Journal of ChildLit Aesthetics, Vol. 4, 2013 http://dx.doi.org/10.3402/blft.v4i0.20663
  • The results below are discovered through our pilot algorithms. Let us know how we are doing!

    • 2.
  • No related research data.
  • No similar publications.

Share - Bookmark

Cite this article

Collected from