OpenAIRE is about to release its new face with lots of new content and services.
During September, you may notice downtime in services, while some functionalities (e.g. user registration, login, validation, claiming) will be temporarily disabled.
We apologize for the inconvenience, please stay tuned!
For further information please contact helpdesk[at]openaire.eu

fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Wheeler, Max W (2012)
Publisher: Acadèmia Valenciana de la Llengua
Languages: English
Types: Part of book or chapter of book
Subjects: PC3801
El text del Llibre dels fets manifesta un alt grau de variació morfològica (com ho fan molts altres textos medievals). Prenem aquesta variació com a punt de partida per explorar fenòmens d’interès en l’evolució de la morfologia verbal que hem observat a través del corpus CICA, oferint alguna interpretació de les freqüències relatives en el LF. També prenem en consideració elements de variació entre el manuscrit més antic H (1343) i el segon ms. del segle XV, el ms. C (1380). Els temes investigats són: 1. afixos innovats: el passat perfectiu en -r-, el passat perfectiu perifràstic, la desinència de la\ud segona persona del plural en l’indicatiu i subjuntiu (-ts ~ -u), i en l’imperatiu (-t ~ -ts); 2. els radicals velaritzats (a) en el «morfoma L» (1SG del present d’indicatiu més tot el present de subjuntiu), i (b) en el «morfoma PiTA» (‘pretèrit i temps afins’); 3. altres canvis en el «morfoma PiTA»: el reemplaçament de les formes «fortes» (rizotòniques)per les «febles» (arrizotòniques), i el retrocés dels radicals terminats en sibilant; 4. futur\ud i condicional: (a) formes sincopades en la conjugació III (p.e. partrà), (b) futur i condicional partit (conseylar-vos-hia) en contra del model amb clítics posposats \ud (conseylaria-vos); 5. infinitiu: retrocés de -er tònic, i trasllat de conjugació II a III
  • No references.
  • No related research data.
  • No similar publications.

Share - Bookmark

Download from

Cite this article

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok