LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Roseneil, Sasha; Crowhurst, Isabel; Hellesund, T.; Santos, A.C.; Stoilova, Mariya (2010)
Publisher: Femcit
Languages: English
Types: Book
Subjects: psysoc
 • The results below are discovered through our pilot algorithms. Let us know how we are doing!

  • Zachatie (2008) Форум „Профилактика на репродуктивното здраве”, http://www.zachatie.org/ [accessed 05.12.2008]
  • 300 Babies More (2008) Национална програма за превенция, приета на 27.11.08 от МС, http://www.300bebeta.info/index.php?page=idea&sub=idea10 [accessed 05.12.2008] Anderssen, Norman & Tone Hellesund, in print 2009. Heteronormative consensus in the Norwegian same-sex adoption debate? Journal of Homosexuality, vol. 56. Haworth press.
  • Andresen, Kjaersti 1975. Lesbisk bevegelse. I: Gateavisa, 4/75, p. 36.
  • Aurdal, Martine 2005. Ensom feminist. Intervju med Nina Karin Monsen i Fett, 14.12.2005. Accessed 9.12.2008 at: http://www.fett.no/index.php?Itemid=34&id=60&option=com_content&task=view Bammer, Anegelika 1991. Partial Visions. Feminism and Utopianism in the 1970s. New York: Routledge.
  • Bang, Aase ed. 1972. Hva bråker de for?: en bok av og om kvinner. Oslo: Pax.
  • Berit, Bodil, Brit, Eli & Inger 1977. Møte med kvinnehuset. In: Kvinnens årbok 1977. Oslo : Pax.
  • Berven, Nina & Selle, Per (red.) 2001. Kvinner, organisering og makt. In: Svekket kvinnemakt? De frivillige organisasjonenes og velfredsstaten. Oslo: Gyldendal.
  • Danielsen, Hilde 2008 - unpublished. Frå husmorliv på 1950-talet til kvinnefrigjering på 1970-talet til superkvinna frå 1990-talet. Paper presented at Genusrealtioner och förändringsprocesser: Nordisk Feminsm och genusforskning, Stockholm, 6-8 October 2008.
  • Dejanikus, Tacie 1982. Charges of exclusion & McCarthyism at Barnard conference. In: off our backs, vol. 12, iss.6.
  • Eggebø, Helga, Beatrice Halsaa, Hege Skjeie & Cecilie Thun 2007. Organisasjonslandskapet i eit kjønnsperspektiv. FEMCIT Working Paper no.1. www.femcit.org
  • Eliassen, Rønnaug 1973. Ekteskapet og vigselsattesten. In: Aase Bang (ed.): Hva bråker de for? En bok av og om kvinner. Oslo: Pax.
  • Finstad, Liv & Høigård, Cecilie 1983. Horekunden som speil. I: Birgit Bjerck, Gerd Brantenberg, Astrid Brekken, Liv Finstad, Margit Glomm, Edel Hildre, Sigrun Hoel, Cecilie Høigård, IdaLou Larsen, else Michelet, Else Myklebust, Solveig Nyhamar, Unni Rustad, Grethe Rønneberg: Mannfolk! 13 innlegg om mannshat i kvinnekampen. Oslo: Pax.
  • Fjell, Tove Ingebjørg 1998. Fødselens gjenfødelse. Kristiansand: Høyskoleforl.
  • Folgerø, Tor & Tone Hellesund 2009. Transseksualisme på norsk. In: Røthing, Åse & Wencke Mühleisen: Norske seksualiteter. Oslo: Cappelen akademisk forlag.
  • Forsvarsnett 2005. ”Vil Synliggjøre homofile”, av journalist Ole Kåre Eide, 13.07.2005. Accessed 24.10.2008 at: http://www.mil.no/start/article.jhtml?articleID=103344 Friele, Karen-Christine 1975. Fra undertrykkelse til opprør: om å vaere homofil - og vaere glad for det. Oslo: Gyldendal.
  • Friele, Karen-Christine 1990. Troll skal temmes. Oslo: Scanbok.
  • Giddens, Anthony 1992. The transformation of intimacy. Oxford: Polity Press.
  • Gilhus, Ingvild og Lisbeth Mikaelsson 1998. Kulturens refortrylling. Nyreligiøsitet i det moderne samfunn. Oslo: Universitetsforlaget.
  • Goodwin, Jeff et al. 2001. Passionate Politics. Emotions and Social Movements. Chicago: University of Chicago Press.
  • Grenness, Ragnhild 1976. Husmorlønn? In: Kjerringråd 1/1976.
  • Grennes, Ragnhild (ed.) 1978. Hvis husmoren ikke fantes. Oslo: Pax.
  • Gulbrandsen, Elisabeth 1987. ”Vi forstår når vi tenker bakover og forandrer når vi ser framover” - intervju med Runa Haukaa. I: Nytt om kvinneforskning 2/87.
  • Hagemann, Gro 2006. “The Most Unbreakable Right of Man”: Women and Economic Citizenship. In: Steven G. Ellis, Gudmundur Hálfdanarson & Katherine Isaacs (eds.): Citizenship in Historical Perspective. Pisa: Pisa University Press.
  • Hagemann, Gro 2007. Maternalism and Gender Equality: Tracing a Norwegian Model of Welfare. In: Reciprocity and Redistribution. Work and Welfare Reconsidered. CLIOHRESnet Publications 2007, Accessed ar CLIOHRES.net, 14 January 2009.
  • Halsos, Martin Skaug 1999. §213 i Almindelig borgerlig straffelov av 1902: homoseksualitet i Norge og rettslige sanksjoner mot den fra slutten av 1800-tallet til 1972. Hovedoppgave: University of Bergen.
  • Halsaa, Beatrice, Line Nyhagen Predelli & Cecilie Thun 2008: Women's Movements: Constructions of sisterhood, dispute and resonance: The case of Norway. FEMCIT Working Paper no. 4. www.femcit.org
  • Haukaa, Runa 1982. Bak slagordene. Den nye kvinnebevegelsen i Norge. Oslo: Pax.
  • Haukaa, Runa (red.) 1986. Forslag til forandring. 36 kjerringråd i en argumentativ metalog om opprør. Oslo: Pax.
  • Heli, Arne 2006. Åpen om det forbudte. Oslo: Pax.
  • Helsing, Elisabeth; Monsen, Nina Karin & Modal, Bitten 1979. Nyfeministene - snart ti år etter. Kronikk i Dagbladet, 31.12.1979.
  • Hildre, Edel 1983. Kvinnemishandling og aggresjon mot menn. In: Birgit Bjerck, Gerd Brantenberg, Astrid Brekken, Liv Finstad, Margit Glomm, Edel Hildre, Sigrun Hoel, Cecilie Høigård, IdaLou Larsen, else Michelet, Else Myklebust, Solveig Nyhamar, Unni Rustad, Grethe Rønneberg: Mannfolk! 13 innlegg om mannshat i kvinnekampen. Oslo: Pax.
  • Jasper, James M. 1997. The Art of Moral Protests: Culture, Biography, and Creativity in Social Movements. Chicago; University of Chicago Press.
  • Jahnsen, Synnøve Økland 2009. ”Syndefloden” som skremte medienorge. Accessed 27 january 2009 at: http://www.pion-norge.no/pion/artikler_ind.php?id=1056_0_47_0_C Jordåen, Runar 2003. Frå synd til sjukdom. Konstruksjonen av mannelg homoseksualitet i Norge 1886-1950. Hovudoppgåve - Universitetet i Bergen.
  • Kampdager 2008. Forslag til paroleprogram for KF fra 1972. Accessed 4 November 2008 at: www.kampdager.no/arkiv/organisering/kvinnefronten/punkter_for_organisering.html Karlsnes, Torill Enger 1990. Anti-pornokampen i Norge gjennom 15 år (1974-1990). Utgitt av Kvinnefronten i Norge. Accessed 8 December 2008 at: www.kampdager.no/arkiv/porno/anti_pornokampen.html
  • Krisesenterbevegelsen 2008. Kort historikk om Krisesentervegelsen i Norge. Accessed 8 December 2008 at: http://www.krisesenter.com/materiell/k-historik/historik_hoved.html Larsen, IdaLou 1983. Kjetterske tanker om samfunnets kvinnehat. I: Birgit Bjerck, Gerd Brantenberg, Astrid Brekken, Liv Finstad, Margit Glomm, Edel Hildre, Sigrun Hoel, Cecilie Høigård, IdaLou Larsen, else Michelet, Else Myklebust, Solveig Nyhamar, Unni Rustad, Grethe Rønneberg: Mannfolk! 13 innlegg om mannshat i kvinnekampen. Oslo: Pax.
  • Lykkjen, Asta Magni 1976. Voldtekt. Ei bok om kvinneundertrykking. Oslo: Pax.
  • Lønnå, Elisabeth 1996. Stolthet og kvinnekamp: Norsk kvinnesaksforenings historie fra 1913. Oslo: Gyldendal.
  • Melby, Kari (ed.) 2000. The Nordic model of marriage and the welfare state. Copenhagen: Nordic Council of Ministers.
  • Melby, Kari (ed.) 2006. Inte ett ord om kärlek: äktenskap och politik i Norden ca. 1850-1930. Göteborg: Makadam förlag.
  • Melve, Jørgen 2003. Innvandrerorganisasjoner i Norge. In: Mikkelsen, Flemming ed.: Indvandrerorganisationer i Norden. København: Nordisk ministerråd.
  • Michelet, Else 1983. Eller bli eddik. In: Birgit Bjerck, Gerd Brantenberg, Astrid Brekken, Liv Finstad, Margit Glomm, Edel Hildre, Sigrun Hoel, Cecilie Høigård, IdaLou Larsen, else Michelet, Else Myklebust, Solveig Nyhamar, Unni Rustad, Grethe Rønneberg: Mannfolk! 13 innlegg om mannshat i kvinnekampen. Oslo: Pax.
  • Moira, Fran 1982. Lesbian Sex mafia [L S/M] Speakout. In: off our backs, vol. 12, iss.6 Moseng, Bera 2007. Vold mot lesbiske og homofile tenåringer. En representativ undersøkelse av omfang, risiko og beskyttelse. NOVA Rapport: 19/07
  • Mühleisen, Wenche 2008. 68-bevegelsens intime konsekvenser. In: Klassekampen, Feministjavisst 26.5. 2008
  • Nei til salg av kvinner 1978. Et debatthefte om porno fra Kvinnefronten. Oslo: Kvinnefronten.
  • Noack, Turid 2005. Skilsmisser i registrerte partnerskap og ekteskap. Partnere skiller seg oftest. In: Samfunnsspeilet nr. 6, 2005
  • Nyhamar, Solveig 1983. Frikjennelsen. In: Birgit Bjerck, Gerd Brantenberg, Astrid Brekken, Liv Finstad, Margit Glomm, Edel Hildre, Sigrun Hoel, Cecilie Høigård, IdaLou Larsen, else Michelet, Else Myklebust, Solveig Nyhamar, Unni Rustad, Grethe Rønneberg: Mannfolk! 13 innlegg om mannshat i kvinnekampen. Oslo: Pax.
  • Predelli, Line Nyhagen 2003. Unformelle veier til makt: Om minoritetskvinners politiske innflytelse. Makt- og demokratiutredningen 1998-2003. Oslo: Unipub forlag.
  • Roseneil, Sasha, Isabel Crowhurst, Tone Hellesund, Cristina Santos & Mariya Stoilova 2008. Intimate citizenship. Report on policy contexts and responses to changes in intimate life. FEMCIT report. www.femcit.org
  • Rustad, Unni 1983. Porno er dop for redde menn. In: Birgit Bjerck, Gerd Brantenberg, Astrid Brekken, Liv Finstad, Margit Glomm, Edel Hildre, Sigrun Hoel, Cecilie Høigård, IdaLou Larsen, else Michelet, Else Myklebust, Solveig Nyhamar, Unni Rustad, Grethe Rønneberg: Mannfolk! 13 innlegg om mannshat i kvinnekampen. Oslo: Pax.
  • Rustad, Unni 1990. "Vad tjänar vi på att föra kampen mot pornografi?". In: Pornografi - verklighet eller fantasi. ROKS s. 27-35.
  • Rønneberg, Grethe 1983. Eller var det ikke alle dere mente? In: Birgit Bjerck, Gerd Brantenberg, Astrid Brekken, Liv Finstad, Margit Glomm, Edel Hildre, Sigrun Hoel, Cecilie Høigård, IdaLou Larsen, else Michelet, Else Myklebust, Solveig Nyhamar, Unni Rustad, Grethe Rønneberg: Mannfolk! 13 innlegg om mannshat i kvinnekampen. Oslo: Pax.
  • Røthing, Åse 2004. Kjønn og seksualitet i grunnskolens laereplaner. Historisk tilbakeblikk og aktuelle utfordringer. In: Norsk Pedagogisk Tidsskrift, årgang 88, s. 356-368.
  • Røthing, Åse 2007. Homonegativisme og homofobi i klasserommet. Marginaliserte maskuliniteter, disiplinerende jenter og rådville laerere. In: Tidsskrift for ungdomsforskning vol. 7(1):27-51.
  • Røthing, Åse & Stine Helena Svendsen 2008. Norske verdier: Homotoleranse og heteroseksualitet. In: Oddbjørn Leirvik og Åse Røthing: Verdier. Oslo: Universitetsforlaget.
  • Røthing, Åse & Stine Helena Bang Svendsen 2009 - in print. Seksualitet i skolen. Perspektiver på undervisning. Oslo: Cappelen akademisk forlag.
  • Sedgwick, Eve Kosofsky 2003. Touching Feeling: Affect, Pedagogy, Performativity. Duke.
  • Skjønsberg, Kari red. 1974. Mannssamfunnet midt imot: Norsk kvinnesaksdebatt gjennom tre "Mannsaldre": en antologi. Oslo: Gyldendal.
  • Stenvoll, Dag 2003. Politisk argumentasjon: en analyse av norske stortingsdebatter om seksualitet og reproduksjon 1945-2001. Disseratation - Universitetet i Bergen Stenøien, Jorun M. 2003. Den aktive medborger. Nye sosiale bevegelser som møteplasser for kunnskap og demokrati. Trondheim: Vox.
  • Tessem, Liv Berit & Wiedeswang, Kjetil (1984). Pornorge: Krigere og kremmere på pornomarkedet i 30 år. Oslo: Universitetsforlaget.
  • Utvik, T. L. 1977. Abortsaken og arbeiderkvinnene. In: Randi Bratteli. (Red.). Vi er de tusener...: Arbeiderpartiets kvinnebevegelse 1901-1976. Oslo: Tiden.
  • Wiestad, Else (red.) 1994. De Store hundreårsbølgene: kjønnsdebatten gjennom 300 år.
  • Alvim, Maria Helena Villas-Boas. 2000. Ser mulher ontem e hoje; e amanhã? A Associação Portuguesa de Investigação Histórica Sobre as Mulheres. Faces de Eva, n. 3, 137-146.
  • Amâncio, Lígia. 1998. O feminismo português no final do século XX. Um olhar sobre o passado ausente e, a promessa de futuro. Paper presented at the seminar “O movimento feminista em Portugal”, organised by UMAR, Lisbon, 5-6 December.
  • Amâncio, Lígia. 2003. O género no discurso das ciências sociais. Análise Social, n. 168, 687- 714.
  • Amâncio, Lígia; Tavares, Manuela; Joaquim, Teresa; & Almeida, Teresa Sousa de (Eds.). 2007. O Longo Caminho das Mulheres: Feminismos 80 anos depois. Lisbon: D. Quixote.
  • Barbosa, Madalena. 1981. Women in Portugal. Women's Studies International Quarterly, 4(4), pp. 477-480.
  • Barbosa, Madalena. 2006. Feminismo. Paper presented at the Seminar De Mulher para Mulher [From Women to Women], 13 May 2006. Available at http://www.redejovensigualdade.org.pt/demulherparamulher/docs/semintermedio/seminarioII-mb.pdf (accessed 26/02/2008).
  • Coelho, Salomé; Pena, Cristiana. 2009. Da INTERvenção à INTRAvenção: pistas para um activismo lésbico-feminista [Clues to a lesbian-feminist activism], in LES Online, 1, available at http://www.lespt.org/lesonline (accessed 30/12/2009).
  • Corvo, Luísa. 2007. A Marcha Mundial das Mulheres e o Movimento LGBT: Reciprocidade/ Intersecção de Reivindicaçoes. Zona Livre, 59, 14-15.
  • Dean, Jonathan. 2008. Feminist Purism and the Question of 'Radicality' in Contemporary Political Theory. Contemporary Political Theory, 7(3), 280-301.
  • Duarte, Madalena. 2007. Entre o radicalismo e a contenção: O papel do direito na campanha Women on Waves em Portugal. Oficina do CES, 279, available at http://www.ces.uc.pt/publicacoes/oficina/279/279.pdf (accessed 16/12/2008).
  • Esteves, João. 2001. Os primórdios do feminismo em Portugal: a 1.ª Década do Século XX, in Penélope, n. 25, 87-112.
  • Esteves, João. 2008. Mulheres e Republicanismo (1908-1928). Lisbon: Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género.
  • Ferreira, Virgínia. 1998a. Engendering Portugal: Social change, state politics and women's social mobilization. In António Costa Pinto (Ed.) Modern Portugal, Palo Alto, Califórnia.
  • Ferreira, Virgínia. 1998b. As mulheres em Portugal: situação e paradoxos. Oficina do CES, n. 119, June 1998.
  • Ferreira, Virgínia. 2001. Estudos sobre as mulheres em Portugal - a construção de um novo campo científico. Ex-Aequo, 5, 9-25.
  • Freire, André. (Ed.) 2008. Sociedade Civil, Democracia Participativa e Poder Político. O Caso do Referendo do Aborto, 2007. Lisbon: Fundação Friedrich Ebert.
  • Nogueira, Conceição; Neves, Sofia. 2004. Metodologias feministas na psicologia social crítica: a ciência ao serviço da mudança social. Ex-aequo, 11, 123-138.
  • Oliveira. João; Neves, Sofia; Nogueira, Conceição; and Koning, Marijke. 2008 (forthcoming). Present but un-named: feminist liberation psychology in Portugal. Feminism & Psychology, 19 (3), 394-406.
  • Pena, Cristina, Oliveira, Joã., Nogueira, Conceição. 2008. Feminismos Lésbicos em Portugal: um primeiro olhar. Paper presented during the Congresso Feminista.Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian.
  • Peniche, Andrea. 2007. Elas Somos Nós: O Direito ao Aborto como Reivindicação Democrática e Cidadã. Porto: Afrontamento.
  • Pereira, Maria do Mar. 2008. (Ir)Relevant Subjects? The Status of Women's, Gender, Feminist Studies in Higher Education Curricula in Portugal. Paper presented during the Women's Worlds/Mundos de Mujeres International Conference, 7 July 2008, Universidad Complutense de Madrid.
  • Pereira, Maria do Mar; Joaquim, Teresa (Eds). 2009. Women's, Gender, Feminist Studies in Portugal. Thematic issue of ATHENA: The Making of European Women's Studies, Volume IX (forthcoming).
  • Perista, Heloisa; Silva, Alexandra. 2006. Guia para o Mainstreaming de Género: Cidadania e Inclusão Social. Lisbon: CIDM.
  • Pimentel, Irene Flunser. 2001. História das Organizações Femininas do Estado Novo. Lisboa: Temas & Debates.
  • Santos, Ana Cristina. 2007. Feminismos e Lesbianismo. In Amâncio et al (Eds), O Longo Caminho das Mulheres: Feminismos 80 anos depois. Lisbon: D. Quixote, 336-348.
  • Tavares, Manuela. 2010. Feminismos, Percursos e Desafios. Feminismos em Portugal (1947- 2007). Lisbon.
  • Vicente, Ana. 1998. As Mulheres em Portugal na Transição do Milénio. Valores, Vivências, Poderes nas Relações Sociais entre os Dois Sexos. Lisbon: Multinova.
  • Abortion Rights (2008). 'Who we are'. Retrieved 15th December 2008 from: http://www.abortionrights.org.uk/content/view/39/57/
  • Abrar, S (1996). 'Feminist intervention and local domestic violence policy'. Parliamentary Affairs. 49, pp. 191-205
  • Amos, V and Parmar P (2005). 'Challenging Imperial Feminism'. Feminist Review, 80, pp. 44-63
  • Auchmuty, R (2007). 'Out of the shadows. Feminist silence and liberal law'. In Sexuality and the Law: Feminist Engagements (Munro,V and Stychin, C, eds.). Abingdon, UK; New York: Routledge-Cavendish.
  • Bagguley, P (2002). 'Contemporary British Feminism: a social movement in abeyance?' Social Movement Studies, 1(2), pp.169-185.
  • Banks, O (1993). The politics of British feminism. Aldershot, Hampshire: Edward Elgar Publishing.
  • Barker, M. and Ritchie A (2007). 'Hot bi babes and feminist families: Polyamorous women speak out'. Lesbian & Gay Psychology Review. 8(2), pp 141-151.
  • Bindel J (2006) 'If I were raped today, I would not report it' The Guardian, October 25. Rertived 13th December 2008 from: www.guardian.co.uk/crime/article/0,,1930819,00.html
  • Bindel, J, Cook, K and Kelly, L (1995). 'Trials and Tribulations - Justice for Women: a campaign for the 1990s'. In Griffin G (ed.), Feminist activism in the 1990's. London; Washington, D.C.: Taylor & Francis,
  • Bindel, J (2007). 'You can't be an armchair feminist'. In The Guardian, 23rd November 2007. Retrieved 11st January 2010 from: http://www.guardian.co.uk/world/2007/nov/23/gender.uk
  • Clements, S (2008). Feminism, citizenship and social activity: The role and importance of local women's organisations, Nottingham 1918-1969. PhD Thesis, University of Nottingham. Retrieved on 27th October 2008 from: http://etheses.nottingham.ac.uk/archive/00000474/01/thesispdf.pdf
  • Collier, R (1996). ''Coming together'? Post-heterosexuality, masculine crisis and the new men's movement'. Feminist Legal Studies. 4 (l), pp. 3-46CHARD C OLHER" Cook, M (2007). A gay history of Britain: love and sex between men since the Middle Ages. Oxford; Westport, Conn: Greenwood World Pub
  • Coote, A and Campbell, B (1987). Sweet freedom: the struggle for women's liberation. Oxford: Basil Blackwell.
  • Coppock, V, Haydon, D, Richter, I (1995). The illusions of 'Post-Feminism'. New Women, Old Myths. Washington, D.C: Taylor & Francis.
  • CRFR (Centre for Research on Families and Relationships) (2008). 'Understanding cohabitation'. Retrieved 11th January 2010: from: http://www.crfr.ac.uk/reports/rb37.pdf CWO (Conservative Women Organisation) (2008). 'How we work'. Retrieved 5th December 2008 from: http://www.conservativewomen.org.uk/howwework.asp
  • English, D, Hillibaugh, A, and Rubin, G (1982). 'Talking sex: a conversation on sexuality and feminism'. Feminist Review. 11
  • Feminist Against Censorship (FAC). 'About FAC'. Retrieved 12th November 2008 from: http://www.fiawol.demon.co.uk/FAC/facfaq.htm
  • Fatherhood Institute (2008). 'Welcome to the Fatherhood Institute'. Retrieved 5th December 2008 from: http://www.fatherhoodinstitute.org/index.php?id=0&cID=685 Fawcett Society (2008). 'Fawcett today'. Fawcett Society. Retrieved 18th August 2008 from: http://www.fawcettsociety.org.uk/index.asp?PageID=37
  • Feminist Archive North (2008a). 'A Chronology of the Women's Liberation Movement in Britain: 1970'. Retrieved 20th August 2008 from:http://www.feministarchivenorth.org.uk/chronology/1970.htm
  • Feminist Archive North (2008b). 'A Chronology of the Women's Liberation Movement in Britain: 1971'. Retrieved 20th August 2008 from: http://www.feministarchivenorth.org.uk/chronology/1971.htm
  • Feminist Archive North (2008c). 'A Chronology of the Women's Liberation Movement in Britain: 1978'. Retrieved 11th November 2008 from: http://www.feministarchivenorth.org.uk/chronology/1978.htm
  • Finlay, S-J and Clarke, V (2003). 'A marriage of inconvenience? Feminist perspectives on Marriage'. Feminism and Psychology. 13(4), pp. 415-420.
  • Gray J (2006) 'Rape myth beliefs and prejudiced instructions: effects on decisions of guilt in a case of date rape' Legal and Criminological Psychology. 11, pp. 73-80
  • Livesey, L (2008). Post-feminism….? Retrieved 28th November 2008 from: http://www.thefword.org.uk/blog/2008/07/postfeminism
  • Randall, V (2000). 'British Feminism in the Nineties'. In (Bull, Diamond and Marsh, eds.) Feminism and Women's Movements in Contemporary Europe. Macmillan.
  • Stonewall (2008b). 'Adoption'. Retrieved 18th December 2008 from: http://www.stonewall.org.uk/information_bank/parenting/144.asp Wilton, T (1994). 'Silences, Absences and Fragmentation'. In AIDS.Setting a Feminist Agenda. (Doyal, Naidoo and Wilton; eds.). London; Washington, DC: Taylor & Francis Women's Aid (2008). Our history - 1970s. Retrieved 28th October 2008 from: http://www.womensaid.org.uk/landing_page.asp?section=00010001001900040004 WBG, Women's Budget Group (2008). 'About us'. Retrieved 5th December 2008 from: http://www.wbg.org.uk/AboutUs.htm
  • WBG, Women's Budget Group (2005). 'Women's Budget Group Response to the Women and Work Commission'. Retrieved 15th December 2008 from: http://www.wbg.org.uk/documents/WBGsubmissiontoWWC11.02.05.pdf
 • No related research data.
 • No similar publications.

Share - Bookmark

Cite this article