LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Agnieszka Woś (2009)
Publisher: University of Finance and Management, Warsaw; Vistula University
Journal: Contemporary Economics
Types: Article
Subjects: Social Sciences, HB71-74, H, Economics as a science, DOAJ:Business and Economics, HB1-3840, DOAJ:Economics, Economic theory. Demography
Distribution on the pharmaceutical market in Poland is interesting and the most difficult sphere to manage. Numerous varied and specialized companies operating on the market cause that the processes of choosing middlemen in distribution channels are very complex. The hereby article presents the role and location of the companies operating within distribution channels on the pharmaceutical market. It draws attention to the development of non-pharmacy and non-wholesale sales channels.
 • The results below are discovered through our pilot algorithms. Let us know how we are doing!

  • Hurtownie leków mają problem?, „Parkiet” z dnia 06.12.2008 r.
  • Miarecki T., Polityka to epizod, moje życie to biznes, wywiad z Marią Pasło-Wiśniewską, Prezesem CEPD, „Businessman”, 2008.
  • Vizja - Kwartalnik 011-2009:Vizja Akty prawne i dokumenty źródłowe
  • Ekspertyza - charakterystyka rynku dystrybucji wyrobów farmaceutycznych w Polsce jako podstawa do wyznaczania rynku właściwego w sprawach antymonopolowych, Deloitte dla Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, wersja 1.0, Warszawa, 2007.
  • Materiały konferencyjne IMS Health, Targi Farmaceutyczne - 8 Forum Ekonomiczne Aptekarzy, Warszawa, 2008.
  • Raport analityczny, Beskidzki Dom Maklerski S.A., Katowice, 2008.
  • Raport z badania rynku hurtowego obrotu lekami w Polsce, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Warszawa, 2006.
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie dopuszczenia do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego i punktach aptecznych produktów leczniczych (Dz.U. Nr 76, poz. 682).
 • No related research data.
 • No similar publications.

Share - Bookmark

Cite this article