LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Børja, Isabella; Clarke, Nicholas; Dreslerová, J; Eldhuset, Toril Drabløs; Gebauer, Roman; Gryc, V; Krokene, Paal; Nagy, Nina Elisabeth; Urban, J; Volařík, Daniel (2010)
Publisher: Norsk institutt for skog og landskap
Types: Other
Subjects: :Plant breeding, horticulture, plant protection, plant pathology: 911 [VDP], Gran, Norway spruce, :Planteforedling, hagebruk, plantevern, plantepatologi: 911 [VDP]
Tørkestress hos gran ser ut til å bli et stadig større problem i mange europeiske land. På Skog og landskap har vi et EØS-samarbeidsprosjekt med tsjekkiske forskere fra Mendel-universitetet i Brno hvor vi i detalj undersøker hva som skjer i tørkestressede grantrær. Målet er å kartlegge vannførende mekanismer hos trær som er tørkestresset. Vi arbeider med 20 år gamle kloner av gran og simulerer tørke ved å bygge et tak under trekronene. Her bruker vi avansert instrumentering for å følge med på endringene som har med vannføring i trærne å gjøre. Vi studerer jord, røtter, stammer, grener, nåler og til slutt trærnes forsvarsevne.
  • No references.
  • No related research data.
  • No similar publications.

Share - Bookmark

Cite this article