LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
VOLK, MATIC (2014)
Publisher: M. Volk
Languages: Slovenian
Types: Bachelor thesis
Subjects: Spletna stran, Laravel, diplomske naloge, Website, automatic tests, controller, univerzitetni študij, kontroler, pogled, računalništvo, unit tests, view, computer and information science, računalništvo in informatika, computer science, testi enot, avtomatski testi, 004.774(043.2) [udc], model, diploma
Porast števila spletnih aplikacij je vplival na uporabo naprednih metod za njihov razvoj. V ospredju so agilne metode, ki vpeljujejo razvijanje, vključno s testiranjem. Testno voden način razvoja spletnih strani zajema pisanje testov, preden se začne implementacija posamezne funkcionalnosti spletne strani. V diplomski nalogi so opisani tipi testov, ki so prikazani tudi na primeru razvoja spletne strani. Testiranje poteka po komponentah glede na vlogo, ki je komponenti namenjena. Predstavljeni so testi pogleda, modela in kontrolerja, razdeljeni na posamezne enote tako, da omogočajo natančno in učinkovito testiranje.
  • No references.
  • No related research data.
  • No similar publications.

Share - Bookmark

Cite this article