LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Vuylsteke, Michiel; Nuyttens, Jelle (2016)
Publisher: UHasselt
Languages: Dutch; Flemish
Types: Master thesis
Subjects:
Niet-specifieke chronische lage rugpijn (NSCLRP) zorgt via directe en indirecte kosten voor een enorme economische last in onze huidige maatschappij. Tot op heden wordt een grote variëteit aan trainingsprogramma's aangewend in de behandeling van lage rugpijn, maar er bestaat weinig consensus omtrent de ideale trainingsintensiteit. In deze pilotstudie werd de bruikbaarheid en het effect van de combinatie 'High-Intensity Interval Training (HIIT)' en 'High-Intensity Training (HIT)' op pijn, activiteitenniveau, fysieke conditie, motivatie en voldoening onderzocht bij patiënten met NSCLRP. Er werd een statistische vergelijking gemaakt tussen zowel pre- en postmeting als tussen beide onderzoeksgroepen (controle versus HIT-groep). In de HIT-groep werden tussen pre- en postmetingen significante verschillen gevonden voor de maximale weerstand, tijd tot vermoeidheid en de PASIPD-vragenlijst. In de controle-groep was enkel de lactaatconcentratie in het bloed significant verschillend bij pre- versus postmeting. Bij een vergelijking tussen de groepen werd er een significant verschil bevonden voor de MVAS ten voordele van de HIT-groep. Het HIT-programma (combinatie HIIT en HIT) blijkt even effectief als het regulier oefenprogramma in de behandeling van patiënten met NSCLRP. Er zijn wel enkele opvallende trends die in het voordeel van het HIT-programma pleiten, maar verder onderzoek is noodzakelijk om deze effecten verder te onderbouwen.
  • No references.
  • No related research data.
  • No similar publications.

Share - Bookmark

Download from

Cite this article

Collected from