LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Holmefjord, Aina (2015)
Publisher: The University of Bergen
Languages: Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
Types: Master thesis
Subjects: Speiderbevegelsen, 714999, Spiritualitet, Mastergrad, Religion
Denne masteroppgaven inneholder analyser av speiderbevegelsens bruk av begrepet "spiritualitet" i to bøker skrevet av bevegelsens grunnlegger; "Scouting for Boys" og "Rovering to Succes" og to dokumenter av The World Organization of he Scoutmovement . Robert Baden-Powell grunnlag speiderbevegelsen i 1908 og hans litteratur og bøker publisert på tidlig 1900-tallet setter rammeverk for mye av dagens speiderbevegelses ideologi og visjon. Speiderbevegelsen har et religiøst fundament der prinsippet Duty to God er sentralt og blir gjengitt i speiderbevegelsens løfte, som alle speidere må avlegge når de blir bedlem i bevegelsen. I 1969 vedtok The World Organization of The Scout Movement (bevegelsens hovedorganisasjon på verdensbasis) at man kunne benytte seg av en alternativ formulering av Duty to God prinsippet, og kan heller "gjøre sin tjeneste til " a spiritual reality. Spiritualitetsbegrepet var ikke et begrep Baden-Powell i stor grad ytret , men i dag er spiritualitet med spirituell utvikling et essensielt element i Speiderbevegelsens utdanningspedagogikk og metode. Denne oppgaven undersøker hvordan spiritualitet blir oppfattet av speiderbevegelsen og hvordan den er inkludert i "speidermetoden."
  • No references.
  • No related research data.
  • No similar publications.

Share - Bookmark

Cite this article