LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Adámek, Martin; Adámková, Anna; Borkovcová, Marie; Mlček, Jiří; Bednářová, Martina; Kouřimská, Lenka; Skácel, Josef; Řezníček, Michal (2017)
Publisher: HACCP Consulting
Languages: English
Types: Article
Subjects: potemník brazilský, Nutrition. Foods and food supply, jedlý hmyz, TX341-641, Mealworm, Arduino, potemník moučný, Edible insect, Giant mealworm, E-nose, e-nos
Identifiers:doi:10.5219/785
Edible insect is appraised by many cultures as delicious and nutritionally beneficial food. In western countries this commodity is not fully appreciated, and the worries about edible insect food safety prevail. Electronic noses can become a simple and cheap way of securing the health safety of food, and they can also become a tool for evaluating the quality of certain commodities. This research is a pilot project of using an electronic nose in edible insect culinary treatment, and this manuscript describes the phases of edible insect culinary treatment and methods of distinguishing mealworm (Tenebrio molitor) and giant mealworm (Zophobas morio) using simple electronic nose. These species were measured in the live stage, after killing with boiling water, after drying and after inserting into the chocolate.The sensing device was based on the Arduino Mega platform with the ability to store the recorded data on the SD memory card, and with the possibility to communicate via internet. Data analysis shows that even a simple, cheap and portable electronic nose can distinguish between the different steps of culinary treatment (native samples, dried samples, samples enriched with chocolate for cooking) and selected species. Another benefit of the electronic nose could be its future introduction into the control mechanisms of food security systems (e.g. HACCP). Jedlý hmyz je hodnocen mnoha kulturami jako lahodné a výživně příznivé jídlo. V západních zemích tato komodita není plně oceněna a obavy o jedlý hmyzí bezpečnost potravin převažují. Elektronické nosy se mohou stát jednoduchým a levným způsobem zajištění zdravotní bezpečnosti potravin a mohou se stát nástrojem hodnocení kvality některých komodit. Tento výzkum je pilotním projektem používání elektronického nosu v jedlé kuchyňské úpravě hmyzu a tento rukopis popisuje fáze jedlého kuchařského ošetření hmyzem a metod rozlišování jedle (Tenebrio molitor) a obřího jedle (Zophobas morio) pomocí jednoduchého elektronického nosu. Tyto druhy byly měřeny v živém stavu po usmrcování vroucí vodou po sušení a po vložení do čokolády. Snímač byl založen na platformě Arduino Mega se schopností ukládat zaznamenaná data na paměťovou kartu SD a Možnost komunikace přes internet. Analýza dat ukazuje, že i jednoduchý, levný a přenosný elektronický nos může rozlišovat mezi různými kroky kuchařského ošetření (nativní vzorky, sušené vzorky, vzorky obohacené o čokoládu na vaření) a vybrané druhy. Další výhodou elektronického nosu může být jeho budoucí zavedení do kontrolních mechanismů systémů zabezpečení potravin (např. HACCP).
  • No references.
  • No related research data.
  • No similar publications.