OpenAIRE is about to release its new face with lots of new content and services.
During September, you may notice downtime in services, while some functionalities (e.g. user registration, login, validation, claiming) will be temporarily disabled.
We apologize for the inconvenience, please stay tuned!
For further information please contact helpdesk[at]openaire.eu

fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Homola, Vladimír (2010)
Publisher: Vysoká škola báňská-Technická Univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakulta
Languages: English
Types: Article
Subjects: geoinformatics, ellipsoid, elliptic integral, geographical coordinates, distance
The article is the introductory study for one of the fundamental geo-informatics operations - the reciprocal position calculation of Earth localities. It is known that, in general, this calculation leads up to an elliptic integral calculation. In a computer environment, the algorithms are determined by data storage precision. Furthermore, repeated calculation with numerous data results in deceleration of all the applications. In special cases, the accurate application of ellipsoidal trigonometry can be replaced by a procedure that is more elementary. This study discusses some of these procedures and demonstrates their application in a given task. Článek je přípravnou studií pro jednu ze základních operací v geoinformatice - zjišťování vzájemné polohy míst na zemském povrchu. Jak známo, obecně vedou výpočty k výpočtu eliptických integrálů. Algoritmy realizované v počítačovém prostředí jsou však determinovány přesností uložení dat, opakované výpočty na značném množství dat navíc neúměrně zpomalují aplikaci. V některých specielních případech však lze nahradit doslovnou aplikaci elipsoidální trigonometrie jednoduššími postupy. Článek některé z nich diskutuje a odůvodňuje jejich použití v konkrétní úloze.
  • No references.
  • No related research data.
  • No similar publications.

Share - Bookmark

Cite this article

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok