LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:

OpenAIRE is about to release its new face with lots of new content and services.
During September, you may notice downtime in services, while some functionalities (e.g. user registration, login, validation, claiming) will be temporarily disabled.
We apologize for the inconvenience, please stay tuned!
For further information please contact helpdesk[at]openaire.eu

fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Krajnc, Kristijan (2012)
Publisher: [K. Krajnc]
Languages: Slovenian
Types: Bachelor thesis
Subjects: Elektronsko poslovanje, elektronski podpis, strategije prehoda na elektronsko poslovanje, uvajanje elektronskega poslovanja v podjetje, elektronsko poslovanje v Sloveniji, prednosti elektronskega poslovanja, pomanjkljivosti elektronskega poslovanja, modeli elektronskega poslovanja, zakon o elektronskem poslovanju, Electronic commerce, electronic signature, strategies of transition to electronic commerce, introducing of electronic commerce into the enterprise, electronic commerce in Slovenia, advantages of electronic commerce, weaknesses of electronic commerce, models of electronic commerce, the law on electronic commerce, 659.2:004 [udc]
Internet se ponaša z ogromnim številom uporabnikov, katerih število pa se, navkljub že izredno visoki, še zmeraj povečuje. Ob nastankih interneta, malo več kot dvajset let nazaj v preteklosti, prav nihče ne bi bil sposoben predvideti tega scenarija, ki se odvija danes. Ob tako pogosti uporabi interneta pa je bilo le vprašanja časa, kdaj se bo začelo razvijati tudi elektronsko poslovanje, in resnično, ni trajalo prav dolgo, da so številna podjetja začela uvajati elektronsko poslovanje. Elektronsko poslovanje prinaša ogromno prednosti, obenem pa ima tudi svoje slabosti. Med največje prednosti spada zmanjšanje stroškov poslovanja, ki je največja prednost za podjetja, saj znižuje ogromno vrst stroškov, kot so telekomunikacijski, informacijski, ter stroški skladiščenja. Največje prednosti za potrošnike so 24-urna uporabnost in dosegljivost, izredno povečana izbira izdelkov in storitev, ter lahka dostopnost v razvitem svetu. Prav tako pa moram izpostaviti, da elektronsko poslovanje pospešuje javne storitve, kar je izjemnega pomena za skupnost. Največja slabost elektronskega poslovanja za potrošnike je pomanjkanje varnosti in zaskrbljenost za zasebnost njihovih podatkov, saj so z nastankom elektronskega poslovanja nastali tudi spletni kriminalci, katere je zelo težko izslediti, sploh pa njihovo delo preprečevati, in zato vzbujajo strah v očeh mnogih potrošnikov, pa tudi podjetja veljajo za profitabilne tarče spletnih kriminalcev. Elektronsko poslovanja prinaša tudi stalen pritisk inoviranja in potrebo po nenehnem nadgrajevanju in sledenju novim tehnologijam, ki se izredno hitro spreminjajo, kar zahteva ogromno pozornosti iz strani podjetja. Z uvajanjem elektronskega poslovanja v ogromno število podjetij pa se z leti povečuje tudi konkurenca, ki je sedaj mnogo večja kot nekoč, kar pomeni pomanjkljivost za podjetja, ampak prednost za potrošnike. Za uspešno uvedbo elektronskega poslovanja mora podjetje tehtno premisliti tematiko poslanstva in ciljev podjetja, ter opraviti notranjo analizo podjetja ter analizo trga. Podjetje mora biti odprto za inovacije, prav tako pa mora biti pripravljeno slediti novim tehnologijam z izredno pozornostjo. Strategija prehoda na elektronsko poslovanje mora biti skrbno izbrana, prav tako podjetje potrebuje reorganizacijo delovanja ter mora začeti razmišljati v smeri digitalne prihodnosti.
  • No references.
  • No related research data.
  • No similar publications.

Share - Bookmark

Cite this article

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok