LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:

OpenAIRE is about to release its new face with lots of new content and services.
During September, you may notice downtime in services, while some functionalities (e.g. user registration, login, validation, claiming) will be temporarily disabled.
We apologize for the inconvenience, please stay tuned!
For further information please contact helpdesk[at]openaire.eu

fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Burova, Inna (2014)
Publisher: Latvijas Universitāte
Types: Master thesis
Subjects: Izglītības vadība
Ar katru gadu svešvalodu apguve agrīnā vecumā kļūst arvien populārāka. Iemesls tam ir fakts, ka bērns jaunākā vecumposmā ir spējīgāks ātrāk un vieglāk apgūt valodu, nekā pieaugušais. Tomēr Latvijas skolās un pirmsskolas izglītības iestādēs (PII) nav līdzekļu, lai organizēt angļu valodas nodarbības ar tik lielu intensitāti un papildus izmaksām. Darba mērķis ir izanalizēt privāto CLIL valodu centra organizācijas iespējas Rīgā. Datu savākšanas metodes ir intervijas un aptaujas. Darba uzdevumi ir noskaidrot skolu direktoru, kā arī citu izglītības speciālistu un vecāku attieksmi pret bērnu valodas apguvi un pret darbā izstrādātiem piedāvājuma galvenajām idejām. Darba secinājumi ilustrē šāda valodu centra organizācijas iespējas, pamatojoties uz dažādu cilvēku viedokļiem, likumisko bāzi un pašreizējo situāciju interešu izglītībā. Galvenie rezultāti ir: šādu valodu centru ir iespējams organizēt, piedāvājums būs pieprasīts, kā arī valodu centram ir iespēja sadarboties ar skolām un PII.
  • No references.
  • No related research data.
  • No similar publications.

Share - Bookmark

Cite this article

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok