LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Stankeviča, Jeļena (2016)
Publisher: Latvijas Universitāte
Languages: Latvian
Types: Master thesis
Subjects: Ķīmija, DAĻIŅU FORMA UN IZMĒRS, LĀZERA DIFRAKCIJA, ŠĶIDRA DISPERĢĒŠANA, DISPERSĀ VIDE, DISPERSĀ FĀZE
Maģistra darbā aprakstīta daļiņu izmēru sadalījuma noteikšanas lāzera difrakcijas metode. Tika veikta metodes izstrāde, pamatojoties uz izvirzītājiem kritērijiem. Tika veikta optimālo parametru (lāzera aptumsuma, maisīšanas ātruma, optimāla mērīšanas ilguma) piemeklēšana.
  • No references.
  • No related research data.
  • No similar publications.

Share - Bookmark

Cite this article