LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Vlasova, Iveta (2013)
Publisher: Latvijas Universitāte
Types: Bachelor thesis
Subjects: Psiholoģija
Pētījuma jautājums: Vai starp mātes audzināšanas stilu un vientulības līmeni pusaudžiem pastāv saistība? Pētījuma dalībnieki. Viena izlase, pēc pieejamības principa. Dalībnieku vecums: 12-16 gadi, 31 meitene, 23 zēni. Dzīvojoši pilnās ģimenēs. Pētījuma metode. 1.Lieto, lai noteiktu kopējo vientulības izjūtas līmeni, tika izmantota Vientulības skala (UCLA Loneliness Scale/UCLA LS/, VERSION 3; Russel, D.W. 1996).– visu jautājumu summa. 2.Vecāku audzināšanas stila aptauja (Parental Authority Questionnaire, (PAQ); Buri, J.R. (1991). Lieto, lai noteiktu vecāku audzināšanas stila izteiktību. Ir trīs skalas, kuras veidojas saskaitot jautājumus. Jo augstāks punktu skaits, jo izteiktāks ir vecāku audzināšanas stils. Jautājumi tika uzdoti par māti.
  • No references.
  • No related research data.
  • No similar publications.

Share - Bookmark

Cite this article