LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:

OpenAIRE is about to release its new face with lots of new content and services.
During September, you may notice downtime in services, while some functionalities (e.g. user registration, login, validation, claiming) will be temporarily disabled.
We apologize for the inconvenience, please stay tuned!
For further information please contact helpdesk[at]openaire.eu

fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Lučkina, Jeļena (2014)
Publisher: Latvijas Universitāte
Types: Master thesis
Subjects: Psiholoģija
Maģistra darba pētījuma mērķis bija apskatīt pusaudžu melošanu (dzimumatšķirības melošanas biežumā un tēmās), un noskaidrot kādas pastāv saistības starp pusaudžu melošanu un vecāku-pusaudžu attiecību aspektiem. Balstoties uz analizēto literatūru, tika izvirzīti četri pētījuma jautājumi: Vai pastāv dzimumatšķirības pusaudžu pašnovērtētajā melošanas biežumā un tēmās?; Kādas tēmas prevalē pusaudžu melošanā vecākiem?; Kādas sakarības pastāv starp pusaudžu melošanas biežumu un attiecību aspektiem ar māti?; Kuri no attiecību aspektiem ar māti prognozē pusaudžu melošanas biežumu? Pētījumā piedalījās pusaudži no vispārizglītojošām skolām, 89 respondenti (63 meitenes un 26 zēni), vecumā no 12 līdz 16 gadiem. Melošanas biežuma izpētei tika izmantota „Melošanas skala” („The Lying Scale”, Engels, Finkenauer & van Kooten, 2006), kuras sākotnēja adaptācija tika veikta šī darba ietvaros. Dominējošo melošanas tēmu noteikšanai ir izmantota Melīgas uzvedības skala („Lying Behavior Scale”, Jensen, Arnett, Feldman, & Cauffman, 2004). Lai novērtētu vecāku un pusaudžu attiecību aspektus, tika izmantotas Vecāku un vienaudžu piesaistes aptauja (Inventory of parents and peer attachment, IPPA, Armsden &Greenberg, 1987) un Vecāku attieksmes aptauja (Parental Bonding Instrument, PBI, Parker, Tupling & Brown, 1979). Rezultāti uzrada, ka visi dalībnieki vairāk vai mazāk melo savai mātei, neatkarīgi no dzimuma, vecuma, tēmām un vecāku-pusaudžu attiecību kvalitātes. Populārākās melošanas tēmas ir skola un atzīmes, atrašanās vieta, un draugi un nauda. Nedaudz ar iepriekšējo pētījumu rezultātiem pretrunā ir šī darba secinājums, ka meitenes melo savai mātei biežāk nekā zēni. Kopumā rezultāti uzrāda statistiski nozīmīgu pozitīvu saistību starp melošanas biežumu un emocionālas atsvešināšanās, un pārmērīgas kontroles radītājiem, un statistiski nozīmīgu negatīvu saistību starp melošanas biežumu un savstarpējās uzticēšanas, un komunikācijas, emocionāla siltuma radītājiem. Regresijas analīze ļauj secināt, ka emocionālā atsvešināšanās un komunikācija, statistiski nozīmīgi prognozē melošanas biežumu attiecībās ar māti. Atslēgas vārdi: melošanas biežums, vecāku-pusaudžu attiecības [savstarpējā uzticēšanas, komunikācija, emocionāla atsvešināšanās, emocionālais siltums, pārmērīga kontrole]

Share - Bookmark

Cite this article

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok