LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Aronsson, Dan Erik (2018)
Publisher: Latvijas Universitāte
Languages: Latvian
Types: Bachelor thesis
Subjects: Medicīna, Gastric cancer, Volatile organic compounds (VOC), Headspace analysis, GC-MS
Gaistošā organiskā savienojuma (VOC) emisija, ko var novērot izelpā, ir strauji augoša diagnostikas metode audzēju izmeklēšanā. VOC ir savienojums, kam istabas temperatūrā ir augsts tvaika spiediens, kas veicina tā iztvaikošanu gāzes formā. Šo gāzi var noteikt cilvēka audos un šķidrumos.( Haick et al 2014) Galvenokārt ir pētīta VOC saistība ar plaušu vēzi. Taču aizvien vairāk tiek veikti pētījumi, lai noteiktu, kādas ir iespējas VOC pielietot arī kuņģa audzēja gadījumā. Tā kā VOC molekula spēj mijiedarboties ar šūnu metabolītiem, apkārtējo vido, mikrobiem u.c., ir grūti saprast tā rašanās vietu. Šajā pētījumā tiks izmeklētas potenciālās savienojuma vietas, no kurām tas cēlies. Ir dažādi viedokļi par to, vai ir nepieciešams atrast VOC izcelsmes vietu, kamēr tie spēj atšķirt veselu no nevesela stāvokļa. Ja tiktu apkopoti pietiekami daudz pētījumi par VOC saistību ar konkrētu slimību, tad būtu liela iespējamība atrast sakarības šajos pētījumos. Tas var veicināt biomarķieru atrašanu, kādai konkrētai slimībai. Lai saprastu, kāpēc daži VOC ir stipri vairāk audzēja audos nekā veselos audos, ir jāsaprot, ka audzēju šūnu metaboliskās īpatnības ir nozīmīgs faktors. Metode: Pētījuma tika izmantoti 43 pacienta audi, kas tika savākti operācijas laikā. No katra pacienta tika paņemti divi audu veidi – audzēja audi un veselie audi. Rezultāti: Pēc tam, kad tika izslēgtas ar slimnīcas vidi saistītas izmaiņas, kopā tika atlasīti 32 VOC paraugi, kas tika producēti no viena vai otra parauga. Tika konstatēts, ka četriem no paraugiem CS2, piridīns, 3-metil-2-butanons un 2-pentanons bija stipri lielākā koncentrācijā audzēju šūnas, salīdzinot ar veseliem audiem, kamēr citos četros paraugos bija samazināta dimetilsulfīda, izoprēna, butirolaktona un benzola koncentrācija.
  • No references.
  • No related research data.
  • No similar publications.

Share - Bookmark

Cite this article