LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Kvasova, Inguna (2014)
Publisher: Latvijas Universitāte
Types: Bachelor thesis
Subjects: Medicīna
Bakalaura darba tēmas „Nozīmīgākie riska faktori vēnu varikozes attīstībai operējošā personāla vidū” aktualitāti nosaka fakts, ka vēnu varikoze ir plaši izplatīta problēma gan ārstniecības personāla vidū, gan sabiedrībā kopumā. Darba mērķis: noskaidrot riska faktorus vēnu varikozes attīstībai operējošā personāla vidū. Izvirzīta hipotēze: nozīmīgākie riska faktori vēnu varikozes attīstībai operējošā personāla vidū ir piespiedu darba poza un fiziskā slodze, kas apstiprinājās pētījumā. Bakalaura darbā pielietota kvantitatīvā neeksperimentālā pētniecības metode. Darba instruments anketa. Lai gan ir svarīgi kājas pa laikam atpūtināt, vairākums aptaujas ārstu- 35%, un māsu- 40%, nedara neko, kas liecina, ka viņi pienācīgi nerūpējas par savu veselību. Kā vēnu mazspējas attīstībai nozīmīgu faktoru ārsti 15% gadījumu atzīmē piespiedu pozu un 13%- fizisku slodzi. Arī māsas uzskata līdzīgi- 16% gadījumu norāda piespiedu pozu un 15%- smagumu celšanu un fizisku slodzi.
  • No references.
  • No related research data.
  • No similar publications.

Share - Bookmark

Cite this article