OpenAIRE is about to release its new face with lots of new content and services.
During September, you may notice downtime in services, while some functionalities (e.g. user registration, login, validation, claiming) will be temporarily disabled.
We apologize for the inconvenience, please stay tuned!
For further information please contact helpdesk[at]openaire.eu

fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Løkke, Jon Arne; Arntzen, Erik; Løkke, Gunn (2010)
Publisher: Norsk atferdsanalytisk forening
Languages: Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
Types: Article
Subjects: Vitenskapelige tidsskrifter, Systematisk empirisme, :Social science: 200::Psychology: 260 [VDP], Atferdsanalyse
Vitenskapelige artikler er drivhjulet i den systematiske utviklingen av empiriske vitenskaper som atferdsanalyse. Artiklene i vitenskapelige tidsskrifter skal tilfredsstille formelle og innholdsmessige kvalitetskrav – det finnes to nivåer av vitenskapelige publikasjoner i Norge. Nøyaktige og detaljert beskrivelser i artiklene er vesentlig slik at andre forskere kan arbeide videre på det dokumenterte grunnlaget. Vitenskap, materialisert som vitenskapelige publikasjoner, er en positiv og kumulativ virksomhet. Vitenskapelig publisering bidrar også til at andre kan oppdage og korrigere feil i forskning. Fagfellevurdering, offentliggjøring, replikasjoner og medfølgende feiloppdaging bidrar til at deltakerne lærer og fagfeltet utvikles. Fagfeltet ”atferdsanalyse” består av fire områder som tidsskriftene kan dekke: teoretisk eller konseptuell atferdanalyse, eksperimentell atferdanalyse, anvendt atferdsanalyse og praktiske demonstrasjoner. NAFOs tidsskrifter utgjør en viktig del av utviklingen, utbredelsen og statusen til atferdsanalyse som teoretisk og praktisk virksomhet. Vi nevner noen mulige utviklingsområder for tidsskriftene. Det aller viktigste er at flere atferdsanalytikere skriver med tanke på publisering
  • No references.
  • No related research data.
  • No similar publications.

Share - Bookmark

Download from

Cite this article

Collected from

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok