LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Černoch, Josef (2010)
Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Languages: Czech
Types: Master thesis
Subjects: Traktorový motor, Common Rail, vstřikovací systém, tlakový zásobník, vysokotlaké čerpadlo, vstřikovač, Traktor engine, injection system, pressure accumulator, high-pressure pump, injector
Tato diplomová práce se zabývá instalací moderního vysokotlakého vstřikovacího systému Common Rail na šestiválcový traktorový motor. Tento systém nahrazuje vstřikovací systém s řadovým čerpadlem. Instalace systému Common Rail na stávající motor je navržena s minimálními konstrukčními změnami bloku motoru a hlavy motoru. To je výhodné pro minimalizaci nákladů výroby při přechodu na vysokotlaký systém vstřikování. Diplomová práce obsahuje konstrukční návrh a pevnostní analýzu nového komponentu vysokotlakého vstřikovacího systému. This thesis deals with the installation of modern high pressure injection common rail system to six-cylinder tractor engine. This system replaces injection system with in-line fuel injection pump. Common Rail system installation on an existing engine is designed with minimal design changes to the engine block and engine head. It is advantageous to minimize production costs of the transition to high-pressure injection system. The thesis contains the design and stress analysis of the new component for high-pressure injection system. C
  • No references.
  • No related research data.
  • No similar publications.

Share - Bookmark

Cite this article