LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:

OpenAIRE is about to release its new face with lots of new content and services.
During September, you may notice downtime in services, while some functionalities (e.g. user registration, login, validation, claiming) will be temporarily disabled.
We apologize for the inconvenience, please stay tuned!
For further information please contact helpdesk[at]openaire.eu

fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Hynčica, Martin (2010)
Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Languages: Czech
Types: Master thesis
Subjects: jaderná elektrárna, radioaktivní odpady, vyhořelé jaderné palivo, uzavření palivového cyklu, obnovitelné zdroje energie, vliv jaderné elektrárny na životní prostředí, nuclear power plant, nuclear waste, spent nuclear fuel, closed fuel cycle, renewable energy sources, nuclear power plant impact on environment
Tato diplomová práce se zabývá jadernou energetikou a jejím vlivem na životní prostředí. V práci je popsán aktuální stav energetiky v ČR, zvláště energetiky jaderné a její výhledy do budoucna. Práce se zabývá nakládáním s odpady produkovanými jadernou elektrárnou a vyhořelým jaderným palivem. Autor se zabývá porovnáním jaderné elektrárny s ostatními zdroji elektrické energie, které jsou provozovány a s jejichž zastoupením v energetickém mixu se počítá i v budoucnu. Zaměřuje se nejen na zdroje využívající fosilní paliva, ale i obnovitelné zdroje energie. Tyto výrobny elektrické energie autor porovnává z pohledu produkovaných odpadů na jednotku vyrobené energie, nároků na zastavěný prostor, bezpečnostních ukazatelů, ekonomických ukazatelů a dalších vlastností vybraných zdrojů. This diploma thesis deals with nuclear energetics and its impact to the environment. Present state of the energetics, mainly nuclear energetics, in the Czech Republic is discussed here. Also perspective of nuclear energetics is given. The thesis describes nuclear power plant waste handling and also spent nuclear fuel handling. Nuclear power plant is compared with other sources of electric energy, which are counted to the energetic mix. The author focuses on fossil fuels and also on the renewable energy sources. The amount of produced waste to the unit of produced energy, built up area, safety and economic indicators and other parameters are followed for each source of energy. A
  • No references.
  • No related research data.
  • No similar publications.

Share - Bookmark

Cite this article

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok