LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:

OpenAIRE is about to release its new face with lots of new content and services.
During September, you may notice downtime in services, while some functionalities (e.g. user registration, validation, claiming) will be temporarily disabled.
We apologize for the inconvenience, please stay tuned!
For further information please contact helpdesk[at]openaire.eu

fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Kolarič, Sandra (2015)
Publisher: S. Kolarič
Languages: Slovenian
Types: Master thesis
Subjects: podpora, pravice, intellectual disability, 616.899:347.63-055.2(043.2) [udc]
S pregledom tuje literature in že opravljenih raziskav v tujini smo v teoretičnem delu magistrske naloge zajeli značilnosti mater z motnjami v duševnem razvoju, dejavnike, ki vplivajo na uspešnost opravljanja materinske vloge, ter pravice oseb z motnjami v duševnem razvoju do starševstva, v povezavi z zakonodajo na slovenskem. Navedli smo vzroke za omejevanje reprodukcije pri ženskah z motnjami v duševnem razvoju in problematiko odvzema skrbništva materam z motnjami v duševnem razvoju nad otroci. Vključili smo vire in oblike formalne ter neformalne podpore, ki jo matere z motnjami v duševnem razvoju potrebujejo, oziroma si je želijo, ter njen pomen pri opravljanju materinske vloge. V sklopu empiričnega dela naloge smo v kvalitativno raziskavo vključili pet mater z motnjami v duševnem razvoju različne starosti, ki imajo izkušnjo z rojstvom otroka in s starševstvom, po eno osebo iz materinega ožjega družinskega ali prijateljskega kroga ter po eno strokovno delavko, ki z materjo sodeluje ali je sodelovala v preteklosti. Zanimalo nas je, kako matere z motnjami v duševnem razvoju doživljajo materinsko vlogo, kakšne podpore so bile matere deležne od zanositve naprej, kako ocenjujejo to podporo, kako različni deležniki ocenjujejo uspešnost mater pri opravljanju materinske vloge, kako različni deležniki ocenjujejo formalno in neformalno podporo, ki so je matere z motnjami v duševnem razvoju deležne, in kakšne razlike se med temi materami pojavljajo v načrtovanju nosečnosti, uspešnosti opravljanja materinske vloge in v podpori glede na stopnjo motnje, starost in življenjske okoliščine. Zaključimo lahko, da vse matere materinstvo povezujejo s pozitivnimi čustvi, nekatere hkrati tudi z odgovornostjo in s skrbjo, ki je povezana z zadovoljevanjem življenjskih potreb otrok. Vse so s formalno podporo, ki so je bile skozi ta čas deležne, zadovoljne. Nekatere matere z motnjami v duševnem razvoju po mnenju strokovnih delavk in posameznikov iz ožjega družinskega ali prijateljskega kroga ne bi bile sposobne samostojnega materinstva, saj so preveč odvisne od intenzivne podpore družinskih članov in podporo potrebujejo že pri lastnem funkcioniranju. Po njihovem mnenju bi brez podpore to vlogo zmogla le ena mati iz vzorca. Posamezniki iz ožjega družinskega ali prijateljskega kroga so na splošno zadovoljni s podporo, ki je bila materi nudena s strani formalnih virov. Pri neformalni podpori določene matere izpostavljajo pomanjkanje podpore s strani enega od članov družine ali ljudi iz prijateljskega kroga. Strokovne delavke so mnenja, da imata dve materi iz vzorca zelo intenzivno podporo s strani staršev ter dve materi premalo podpore s strani partnerja. Matere so bile v obdobju od zanositve naprej s strani formalnih virov podpore deležne v obliki izobraževanja v materinski šoli, poučevanja praktičnih veščin v porodnišnici in s strani patronažne sestre. Prav tako so bile deležne nasvetov, usmerjanja, iskanja dodatnih virov pomoči in reševanja težav v partnerskem odnosu s strani socialnih delavk ter psihologinj. Neformalno podporo jim v največji meri nudijo partnerji, starši, sorojenci in prijateljice s pomočjo pri skrbi ter vzgoji otroka, opravljanju gospodinjskih opravil, prevozu, prav tako pa so jim na voljo za nasvete, usmerjanje, čustveno podporo ter poučevanje praktičnih veščin. Po lastnem mnenju, mnenju strokovnih delavk in članov iz ožjega družinskega ali prijateljskega kroga bi matere več podpore potrebovale v obliki informacij o poteku nosečnosti ter poroda
  • No references.
  • No related research data.
  • No similar publications.

Share - Bookmark

Cite this article

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok