LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Jensen, Asger Lindhardt; Bro, Jonas Andersen; Bruun, Nanna Olivia Lerke; Jensen, Kasper Sternberg Brogaard; Wozniak, Martin Moltke; Larsen, Alex Nygaard (2014)
Types: Doctoral thesis
Subjects: Plants, Music, frequencies, 432, 440, Hz, Twerking, Proteinmusik, 9/11, Joel Sternheimer, Yannick Van Doorne
I denne rapport undersøger vi, hvordan musik kan have en effekt på planters vækst. Rapporten indeholder teorier om processer, der er vigtige for en plantes vækst, samt to hypoteser om, hvorledes nogle af disse processer kan påvirkes. Hypoteserne bliver præsenteret og sammenlignet med anerkendte teorier. Vi har foretaget et forsøg, hvor vi spiller Vivaldis La Primavera for karse (Lepidium sativum) ved henholdsvis 432 og 440 hertz. Vi har ikke kunne påvise hvilke processer der bliver påvirket, ej heller at musikken har haft nogen nævneværdig effekt på karsens vækst. Ud fra forsøget og projektet som helhed, lykkedes det ikke at be- eller afkræfte hypoteserne. Der er ikke noget fra den anerkendte teori vi har præsenteret i denne rapport der modsiger Joel Sternheimers patent, men Yannick Van Doornes hypotese virker ikke plausibel.
  • No references.
  • No related research data.
  • No similar publications.

Share - Bookmark

Cite this article