LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Van den Berghe, Karel (2017)
Publisher: Stichting Planologische Diskussiedagen
Languages: Dutch; Flemish
Types: Conference object
Subjects: Business and Economics, Social Sciences, Port City Interface, Volvo Cars Gent, Regionale Economie
Volvo Gent is een van de belangrijkste economische actoren in de regio Gent. Sinds Volvo in 2010 overgenomen is door het Chinese Geely, staat de toekomst van de fabriek in Gent echter onder druk. Om dit te begrijpen, wordt in deze paper aan de hand van enerzijds de historische uiteenzetting van de komst van Volvo naar Gent in het jaar 1967 en anderzijds de economische lange termijnvisie van China, geanalyseerd wat de sterktes en de zwaktes zijn van de automotive sector in Gent. Aan de hand van een actor-netwerk analyse, zal getoond worden dat de verankering van de sector in de regio Gent zwak is. Maar net zijn enige sterkte, de doorgedreven assemblage specialisatie, blijkt op het eerste zicht ervoor te zorgen dat net de andere Volvo automotive sector in Gotenburg, die economisch meer gediversifieerd is en waar tot op heden het bestuur van Volvo Cars zit, met sluiten bedreigd is. Op dit moment zijn de Zweden echter de Gentse automotive sector aan het verzwakken om zo toch zijn kansen op sluiting te verminderen in het nadeel van Gent. Voor de havenstadregio Gent komt het erop aan om dit ten eerste te beseffen en ten tweede na te gaan welke beleidsmaatregelen kunnen genomen worden. Veel potentie ligt in het verbinden van zijn urbane innovatie gedreven economie en zijn maritieme grootschalige maak- en logistieke economie, dit aan de hand van gedeelde ruimte tussen haven en stad, wat kan zorgen voor een meer duurzame regionale economische ontwikkeling op lange termijn.
  • No references.
  • No related research data.
  • No similar publications.

Share - Bookmark

Cite this article