LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:

OpenAIRE is about to release its new face with lots of new content and services.
During September, you may notice downtime in services, while some functionalities (e.g. user registration, login, validation, claiming) will be temporarily disabled.
We apologize for the inconvenience, please stay tuned!
For further information please contact helpdesk[at]openaire.eu

fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Hamilton, Tobias; Tenne, Fredrik (2006)
Publisher: Uppsala : Företagsekonomiska institutionen
Languages: Swedish
Types: Bachelor thesis
Subjects: Business studies, Företagsekonomi
För små till medelstora företag (SMEs) vars kännetecken är bristande resurser kan konsekvensen av ett felaktigt etableringssätt vid internationell expansion vara skillnaden mellan överlevnad och konkurs (Kuo & Li 2003). Etableringar på utländska marknader kan genomföras via en rad olika etableringssätt. Två av dessa kommer att behandlas i denna uppsats; export och joint venture. Det amerikanska SME-företaget Pro Spot tillverkar svetsar till bilverkstäder och önskar expandera på den europeiska marknaden. Vårt syfte med denna uppsats är att belysa de alternativ Pro Spot står inför på den europeiska marknaden, utvärdera dessa samt ge en rekommendation. Vi ämnar även att genom undersökningen bidra till att den empiriska grunden för SMEs internationella expansion utökas. Vi använder oss av Dunnings (1988) ramverk för att undersöka Pro Spots alternativ. Sammantaget så anser vi att riskerna med ett joint venture är så stora att även om ett exportalternativ är förknippat med lägre initiala avkastningsmöjligheter är ett exportalternativ att föredra. Vidare anser vi att vårt bidrag till att utöka den empiriska grunden för SMEs internationella expansion består i vår vidareutveckling av undersökningsmetoden för de påverkande faktorerna. Framförallt vidareutvecklingen av investeringsrisken med vårt begrepp den ekonomisk-finansiella risken.
  • No references.
  • No related research data.
  • No similar publications.

Share - Bookmark

Cite this article

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok