LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Šćavničar Ivković, Jasna (2014)
Publisher: Ministry of Culture
Journal: Godišnjak zaštite spomenika kulture Hrvatske
Languages: Croatian
Types: Article
Subjects: Le Corbusier; Drago Galić; béton brut; sanacija; boje; raw concrete
Članak je osvrt na nedavno završenu obnovu pročelja stambene zgrade u Vukovarskoj 35 – 35 a arhitekta Drage Galića, sagrađene 1957. godine po uzoru na Le Corbusierov Unité d' Habitation u Marseilleu. Navode se osnovni podaci te uspoređuju oba zdanja. Govori se o specifičnosti problema obnove s obzirom na materijale vanjskoga plašta zgrade sirovog betona i kulira, te o dvojbama oko načina njihove sanacije. Posebno se ističe autorov umjetnički senzibilitet vidljiv, među ostalim, i kroz zanimljivo koloriranje žbukanih dijelova fasade, koje se nastojalo kvalitetno reinterpretirati, čuvajući autentičnost arhitektonskog izraza. Zgrada je pojedinačno zaštićeno kulturno dobro pa su radovi izvođeni uz konzervatorski nadzor Gradskog zavoda za zaštitu i obnovu spomenika kulture i prirode.
  • No references.
  • No related research data.
  • No similar publications.

Share - Bookmark

Cite this article