LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
ŠAKIĆ, Davorin; BADOVINAC, Olga; AMERL-ŠAKIĆ, Vjekoslava (2000)
Publisher: Croatian Society of Physical and Rehabilitation Medicine, Croatian Medical Association
Journal: Fizikalna i rehabilitacijska medicina
Languages: English
Types: Article
Subjects: osteoporoza; športsko rekreativne aktivnosti, osteoporosis; reracrational activities; sports
Tjelovježba i povećana tjelesna aktivnost neraskidivi su dio svakog preventivnog ili terapijskog postupka kod osteoporoze. Povećanje snage mišića uz opterećenje vlastitom težinom u uspravnom stavu važan su stimulator izgradnje kosti aksijalnog skeleta, čime se smanjuje rizik od frakture, a istodobno povećava potpora kralješnice i stoga su kolapsi kralješaka manje vjerojatni. Vježbom se povećava koordinacija pokreta i time smanjuje mogućnost pada, povećava sposobnost zaštite od posljedica pada i pomaže u stvaranju neovisnog života u starosti. Osobama sa blago izraženom osteoporozom (T vrijednost densitometrije od -2,5 do -3 standardne devijacije ispod normale) preporučuju se slijedeći športsko rekreativni sadržaji: tjelovježba, pješačenje, plivanje, biciklizam, boćanje, streljaštvo, mini golf, ples. U bolesnika s uznapredovalim stadijma osteoporoze i prijelomima dozvoljeno je samo plivanje, te posebno planirana i dozirana medicinska gimnastika u ležećem položaju, dok su svi športsko rekreativni sadržaji kontraindicirani. Povećanom tjelesnom aktivnošću, adekvatnom prehranom i lijekovima, te fizikalnom terapijom mogu se prevenirati, a i liječiti najteže posljedice ove podmukle bolesti.
  • No references.
  • No related research data.
  • No similar publications.

Share - Bookmark

Cite this article