LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Domjanić, Jacqueline (2015)
Publisher: Croatian Association of Textile Engineers
Journal: Tekstil : časopis za tekstilnu i odjevnu tehnologiju
Languages: Croatian
Types: Article
Subjects: ljudska stopala; 3D skener za stopala; asimetrija; deformacije, human feet; 3D foot scanner; asymmetry; deformation
Za projektiranje i izradu funkcionalne i udobne obuće dobre pristalosti, od iznimne je važnosti poznavanje morfologije stopala. Razvoj tehnologija trodimenzionalnog skeniranja ljudskog tijela i osobnih računala omogućio je primjenu novih metoda analize podataka primjenom empirijskog i teorijskog znanja u antropologiji, statistici ali i odjevnoj i obućarskoj tehnologiji. Cilj je proučiti bilateralnu simetriju složenog ljudskog stopala izabrane studentske populacije mladih djevojaka primjenom geometrijske morfometrije, koja je u posljednjih tridesetak godina postala osnovni pravac istraživanja u području morfometrije. Primjenom postavljene metodologije, ova metoda uspoređuje tjelesne oblike na osnovu postavljenih točaka na anatomskim obilježjima. U radu su ispitane antropometrijske osobine tijela i stopala s ciljem grafičkog prikazivanja građe stopala za odabrani uzorak koje mogu imati široku primjenu u praksi. Rezultati ispitivanja ukazuju da postoji varijabilnost morfoloških karakteristika stopala i opravdana je potreba za daljnjim istraživanjima varijacija u obliku i veličini stopala.
  • No references.
  • No related research data.
  • No similar publications.

Share - Bookmark

Cite this article