LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Publisher: Croatian Natural History Museum
Journal: Natura Croatica : Periodicum Musei Historiae Naturalis Croatici
Languages: English
Types: Article
Subjects: brazilijanit; morfologija; dvokružni refleksni goniometar; Brazil; Kanada; Ruanda, brazilianite; morphology; two-circle goniometer; Brazil; Canada; Rwanda
Četrdeset i četiri kristala brazilijanita s nekoliko lokaliteta iz Brazila, Ruande i Kanade je mjereno na dvokružnom refleksnom goniometru u svrhu određivanja morfologije. Zabilježeno je 20 formi, od kojih šest do sada nije opisano. Sve plohe u zoni [001] su prutane paralelno kristalografskoj osi c. Sve prutane forme u [001] zoni daju višestruke signale. Forma {110} daje višestruke signale od kojih su dva uvijek oštra. Postoji iznimka gdje na jednom kristalu samo jedna ploha, (110), daje samo jedan oštar signal. Zabilježeno je pet grupa habitusa od kojih dva nova za ovu mineralnu vrstu. Jedanaest uzoraka je snimljeno rentgenskom difrakcijom da bi se izračunali parametri jedinične ćelije: a=11.201(1)-11.255(2) Å, b=10.1415(5)-10.155(1) Å, c=7.0885(7)-7.119(2) Å i b=97.431(7)-97.34(1)°. Svi rentgenogrami pokazuju zanimljivost: neke difrakcijske linije su proširene ili podvostručene s pojavom dodatnih difrakcijskih linija sustavno na nižim °2Q. Ove difrakcijske linije su manjeg intenziteta te se ne mogu indicirati u skladu s kristalnom strukturom brazilijanita.
  • No references.
  • No related research data.
  • No similar publications.

Share - Bookmark

Cite this article