LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Guzmán, Décio de Alencar (2017)
Publisher: Universitat de Barcelona
Journal: BOLETÍN AMERICANISTA
Languages: Spanish; Castilian
Types: Article
Subjects: Urbanització, Jesuïtes, Indis, Amazònia, Segle XVIII, Urbanización, Jesuitas, Indios, Amazonía, Siglo XVIII, urbanization, Jesuits, Amazon Indians, 18th century
Entre els anys de 1650 i 1750 de l'època colonial, diverses «llogarets» d'indis, o reduccions indígenes, van ser creades a la vall de l'Amazones pels missioners jesuïtes. El pla dels seus llogarets va ser viable fins a la seva expulsió en 1759. Els llocs d'aquests llogarets variaven i podien desplaçar-se. L'anàlisi d'aquest moment de fundació subratlla els conflictes en la societat colonial, les seves fronteres i la seva vida quotidiana. Es posarà en dubte el paper jugat pels jesuïtes -pares «Abunás», o pares vestits de negre- en la creació del concepte de «urbà».

Share - Bookmark

Cite this article