LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Özen, Ahmet Selçuk; Ercan Barış, Zeynep Maide; Yılmaz, Ayhan (2018)
Publisher: Dumlupinar University
Languages: English
Types: Article
Subjects: Lepus europaeus,Avrupa kahverengi tavşanı,dışkı,bakteriler, Lepus europaeus,Avrupa kahverengi tavşanı,dışkı,bakteriler
Bu çalışma, Avrupa Kahverengi tavşanının (Lepuseuropaeus) dışkısında bulunan bakteri türlerinin tespitine dayanmaktadır.Dışkıların laboratuvar analizi iki farklı periyotta gerçekleştirilmiştir.Sonuçta, Gram positifler (+) olarak Kocuira rosea, Aerococcus viridans,Staphylococcus warneri, Staphylococcus saprophyticus ile Bacillus cereus veGram negatif (-) olarak Rhizobium radiobacter, Klebsiella pneumoniae,Klebsiella oxytoca ve Echerichia coli olarak toplam dokuz bakteri türü tespit edilmiştir.Bu dokuz tür arasından Bacillus cereus, endosporlar oluşturan tek türdür. Buçalışma, tavşanlar ile insanların ortak olarak sahip oldukları fırsatçıdavranışlarından dolayı tavşan ve insan arasındaki ilişkiye dikkat çeken sekizbakteri türünün tespit edildiğini belirtmektedir. 
  • No references.
  • No related research data.
  • No similar publications.

Share - Bookmark

Cite this article