LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Ramsey, Samuel; vanEngelsdorp, Dennis (2016)
Publisher: Hacettepe University
Types: Article
Subjects: Varroa,Apis melifera, Varroa,Apis melifera
Bal arıları ölüyor. Avrupa, Kuzey ve Güney Amerika, Asya ve Afrika’da olmak üzere arıların bulunduğu her yerde yüksek oranlarda kayıplar kayıt edilmiştir. Bu kayıpların altında yatan neden veya nedenler ile ilgili pek çok teori bulunmaktadır; yetersiz beslenme, pestisitler, hastalık ve parazitler bunlar arasında en sık bahsedilenlerdir. Tek başlarına veya birlikte hepsinin büyük ihtimalle rolü bulunsa da, parazitik varroa akarının tüm dünyada görülen koloni ölümlerinde büyük rol oynadığı konusunda fikir birliği bulunmaktadır.
  • No references.
  • No related research data.
  • No similar publications.

Share - Bookmark

Cite this article