OpenAIRE is about to release its new face with lots of new content and services.
During September, you may notice downtime in services, while some functionalities (e.g. user registration, login, validation, claiming) will be temporarily disabled.
We apologize for the inconvenience, please stay tuned!
For further information please contact helpdesk[at]openaire.eu

fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Keskin, Gulseren; Tasdemir, Gulay; Aktekin, Elif; Gumussoy, Sureyya (2016)
Publisher: PressAcademia
Types: Article
Subjects: Girişimcilik, kişilik, dışa dönüklük, nevroz, Girişimcilik, kişilik, dışa dönüklük, nevroz
Son zamanlarda girişimcilik ekonomik büyüme ve istihdam yaratılmasında önemli bir kavram olarak dikkati çekmektedir. İnsan faktörü girişimcilikte başta değerlendirilmesi gereken yapıdır. Bu çalışmada girişimcilikle bireysel kişilik özelikleri arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Pubmed, Medline, EBSCOHost, PsycINFO, Türk Medline veri tabanlarında ve Google Akademik’te yer alan girişimcilik, kişilik gibi anahtar kelimeler kullanılarak ilgili makaleler taranmış ve gözden geçirme için uygun olan çalışmalardan yararlanılmıştır. Kişilik, bireyin zihinsel, duygusal, sosyal ve fiziksel özelliklerinin süreklilik gösteren yönlerini içerir. Meta-analitik çalışmalar bireysel farklılıkların, girişimcilik eğilimleri üzerinde etkili olduğunu ortaya koymuştur. Girişimcilerin risk alabilen, yenilikçi, sorumluluk duygusu yüksek, iletişim becerileri yüksek bireyler olduğu belirlenmiştir. Özellikle biyolojik çalışmalarda dışadönüklük ve nevrotik yapının girişimciliği arttırdığı belirlenmiştir. Bizim çalışmamız bireysel farklılıkların girişimcilik üzerine etkisini ortaya koymuştur. Kişilik özelliklerinin davranışlar üzerinde etkili olduğunu gösteren çalışma, gelecekteki girişimcilere rehber olabilecektir
  • No references.
  • No related research data.
  • No similar publications.

Share - Bookmark

Cite this article

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok