LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
AKKUŞ, Zafer; EFE, Tamer (2016)
Publisher: Inonu University
Languages: Turkish
Types: Article
Subjects: Natural disasters,crime,crime theories,ındividual, Natural disasters,crime,crime theories,ındividual
Doğalçevrenin değişik zamanlarda maruz kaldığı felaketler, binlerce/milyonlarcacanlının ölmesine ve/veya yaralanmasına neden olurken beraberinde yaşamortamlarında bulunan her türlü yapı/yapılara geçici/sürekli tahribatlarbırakmıştır/bırakmaktadır. İnsanoğlunun doğal çevreye bilinçli/bilinçsizmüdahaleleri ile dünya gittikçe savunmasız bir hale dönüşmeye başlamıştır.Kendini koruma olgusundan insan faktörü ile uzaklaşan dünya, tarihsel süreçiçerisinde birçok doğal felaketin yaşandığı gezegen olmuştur/olmaktadır. Doğalfelaketlerin yaşandığı yerler beraberinde güvenlik sorunlarını da ortayaçıkarmaktadır. Suç işleme potansiyeli (gizilgüç) olan birey/bireyler afetlerdemaddi/manevi zarar görmüş canlıların/cansızların yaşadığı çevrelerde suçayönelik girişimlerde bulunabilmektedir. Bu araştırmada, suç teorileri (birey -hedef - suç) kapsamında doğal çevre felaketlerinin suça etkisi/etkileri konusutartışılacaktır.
  • No references.
  • No related research data.
  • No similar publications.

Share - Bookmark

Cite this article