OpenAIRE is about to release its new face with lots of new content and services.
During September, you may notice downtime in services, while some functionalities (e.g. user registration, login, validation, claiming) will be temporarily disabled.
We apologize for the inconvenience, please stay tuned!
For further information please contact helpdesk[at]openaire.eu

fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
AKKUŞ, Zafer; EFE, Tamer (2016)
Publisher: Inonu University
Languages: Turkish
Types: Article
Subjects: suç,suç teorileri,birey,Doğal felaket,birey, suç,suç teorileri,birey,Doğal felaket,birey
Doğalçevrenin değişik zamanlarda maruz kaldığı felaketler, binlerce/milyonlarcacanlının ölmesine ve/veya yaralanmasına neden olurken beraberinde yaşamortamlarında bulunan her türlü yapı/yapılara geçici/sürekli tahribatlarbırakmıştır/bırakmaktadır. İnsanoğlunun doğal çevreye bilinçli/bilinçsizmüdahaleleri ile dünya gittikçe savunmasız bir hale dönüşmeye başlamıştır.Kendini koruma olgusundan insan faktörü ile uzaklaşan dünya, tarihsel süreçiçerisinde birçok doğal felaketin yaşandığı gezegen olmuştur/olmaktadır. Doğalfelaketlerin yaşandığı yerler beraberinde güvenlik sorunlarını da ortayaçıkarmaktadır. Suç işleme potansiyeli (gizilgüç) olan birey/bireyler afetlerdemaddi/manevi zarar görmüş canlıların/cansızların yaşadığı çevrelerde suçayönelik girişimlerde bulunabilmektedir. Bu araştırmada, suç teorileri (birey -hedef - suç) kapsamında doğal çevre felaketlerinin suça etkisi/etkileri konusutartışılacaktır.
  • No references.
  • No related research data.
  • No similar publications.

Share - Bookmark

Cite this article

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok